Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc

17/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 8, Đường Trường Chinh, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại trực: 02113.862.616
Fax: 02113.862.616
Email: vanphongth.pnvp@gmail.com

Chủ tịch: Nguyễn Hồng Nhung

Số điện thoại:

Email: 

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                        Điện thoại:

- Ban Xây dựng Tổ chức Hội                              Điện thoại:

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                         Điện thoại:

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp         Điện thoại:

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video