Hội LHPN TP. Hải Phòng

15/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 14B Trần Quang Khải, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại trực: 0914.866.571 (Nguyễn Thị Hoa – Chánh Văn phòng)
Email: vanphonghpnhp@gmail.com

Chủ tịch: Vũ Thị Kim Liên

Số điện thoại:

Email: kimlientthp@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                                                            Điện thoại:

- Ban Xây dựng Tổ chức Hội                                                                  Điện thoại:

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                                                             Điện thoại:

- Ban Tuyên giáo, chính sách – Luật pháp                                             Điện thoại:

- TT Giáo dục Nghề nghiệp và Hỗ trợ Phụ nữ phát triển Kinh tế           Điện thoại:

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video