Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII bàn nhiều nội dung quan trọng

17/12/2019
Diễn ra trong hai ngày từ 17-18/12/2019, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII sẽ tập trung xem xét, cho ý kiến và thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.
ội nghị Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam phiên toàn thể lần thứ 6, Ảnh: Ngọc Minh

Các nội dung được trình xin ý kiến tại Hội nghị gồm: Dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Kết quả công tác Hội năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Một số vấn đề đặt ra trong công tác phát triển hội viên, quản lý tài chính, công tác cán bộ nữ, việc thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

Đặc biệt, tại Hội nghị lần này, các đại biểu cũng sẽ đóng góp vào dự thảo Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2022-2027, tầm nhìn đến 2035; dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Hội nghị cũng tiến hành công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam theo quy định.

Dịp này, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Cổng Thông tin điện tử của Hội nhằm mục đích đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và tuyên truyền trong hệ thống Hội.

Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị Ban Chấp hành, sáng nay - 17/12, Hội nghị Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam phiên toàn thể lần thứ 6 đã diễn ra với việc tập trung cho ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

VH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video