Hội thảo hệ thống tổ chức và hoạt động của Hội LHPNVN 1930-1976

27/01/2010
Ngày 26/1/2010, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Hệ thống tổ chức và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam giai đoạn1930-1976” dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Biên soạn Lịch sử Hội LHPN Việt Nam.

Tham gia Hội thảo là các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam các thời kỳ, đại diện lãnh đạo một số ban, đơn vị cơ quan TW Hội LHPN Viêt Nam; các GS, PGS, TS, Ths. sử học ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội)...

Đây là hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X, đáp ứng nhu cầu của phong trào phụ nữ, của cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhân dân và người nước ngoài, nhằm tổng kết quá trình hình thành và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam thành tác phẩm giới thiệu về Hội; thành tài liệu chính thống tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Hội cho các thế hệ phụ nữ Việt Nam nói chung và hội viên Hội LHPN nói riêng. Hội thảo lần này đã tập trung vào việc đóng góp ý kiến cho tập 1 với tên gọi “Hệ thống tổ chức và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam giai đoạn1930-1976” của 2 tập trong Bộ Lịch sử Hội LHPN Việt Nam.

Qua một ngày tích cực tham gia hội thảo, ý kiến của hầu hết các đại biểu đã tập trung bàn về các nội dung: Nguyên tắc biên soạn lịch sử Hội. mối quan hệ giữa tổ chức, hoạt động Hội LHPN với phong trào phụ nữ Việt Nam trong bộ lịch sử Hội. Những vấn đề cốt lõi cần thể hiện qua từng giai đoạn. Những sự kiện lịch sử cần thể hiện trong Biên niên sử Hội và Bộ Lịch sử Hội. Lưu ý thêm một số vấn đề như đặc điểm dân tộc, vùng miền...

Sau hội thảo này sẽ có những buổi toạ đàm, cuộc hội thảo ở các ban, đơn vị TW Hội, ở các tỉnh, thành Hội...nhằm bổ sung thông tin để hoàn thành tập 1 Bộ Lịch sử Hội LHPN Việt Nam.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video