Hội thảo sơ kết 3 năm thực hiện công tác “Xây dựng hội viên phụ nữ nòng cốt trong dân tộc thiểu số - tôn giáo”

01/10/2009
Vừa qua, Ban Dân tộc Tôn giáo - TW Hội đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo sơ kết 3 năm thực hiện công tác “Xây dựng hội viên phụ nữ nòng cốt trong dân tộc thiểu số -tôn giáo” trên địa bàn tỉnh An Giang.

Kết quả, qua 3 năm thực hiện, Hội LHPN tỉnh An Giang đã tổ chức triển khai quán triệt trong BCH Hội các cấp về “Xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt dân tộc thiểu số - tôn giáo”, mở lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng công tác vận động và hướng dẫn xây dựng hội viên nòng cốt tôn giáo, dân tộc cho 270 cán bộ chủ chốt cơ sở và lực lượng phụ nữ nòng cốt dân tộc - tôn giáo. Riêng Hội LHPN 11 huyện, thị, thành phố đã tổ chức quán triệt cho 100% cơ sở Hội vùng dân tộc - tôn giáo, giúp cho cơ sở Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thu hút ngày càng đông phụ nữ tham gia lực lượng nòng cốt.

Đồng thời, lực lượng phụ nữ nòng cốt đã tích cực vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”; tiên phong trong các đợt đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, lợi dụng vấn đề tôn giáo và dân tộc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đến nay, toàn tỉnh có 67 tổ phụ nữ nòng cốt, với 12.216 thành viên, trong đó có 6 đội nòng cốt lưu động ở Tịnh Biên, Tri Tôn, Tân Châu, Châu Phú, Chợ Mới, Phú Tân... Các đội nòng cốt góp phần giải quyết nhiều vụ việc đạt hiệu quả cao như khiếu kiện đòi đất đông người, vượt cấp, nhất là trong đồng bào dân tộc Khmer; khiếu kiện trong việc đền bù khu quy hoạch...

Bên cạnh, Hội cũng đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ nữ dân tộc thiểu số ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, phòng, chống tệ nạn xã hội.

Đồng chí Đào Thị Minh Châu, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo TW Hội đã biểu dương những đóng góp tích cực và tâm huyết của chị em trong thời gian qua, đồng thời, nhắc nhở chị em tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện về mọi mặt để thực hiện tố nhiệm vụ, góp phần cùng với địa phương giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Kim Phượng
Hội LHPN tỉnh An Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video