Hưng Yên: 10/10 huyện, thị xã, thành phố tổ chức xong Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp cơ sở

06/04/2021
Đến ngày 01/4, Hội LHPN 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua đó kịp thời rút kinh nghiệm để tổ chức Đại hội cơ sở trên diện rộng thành công, chất lượng và bảo đảm kế hoạch.
Đại hội phường Trung nghĩa, TP Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026

Đánh giá chung cho thấy, Đại hội điểm tại các cơ sở được sự tập trung chỉ đạo sát sao, trách nhiệm của Hội LHPN cấp trên; đồng thời nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ các cấp. Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, văn kiện, công tác nhân sự, cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền...

Công tác tổ chức Đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, quy trình thu hút được sự quan tâm theo dõi, ủng hộ của hội viên phụ nữ, đại hội trở thành sự kiện chính trị, thực sự là ngày hội ý  nghĩa của phụ nữ tại cơ sở.

Các Đại hội điểm đã thành công tốt đẹp, đảm bảo yêu cầu yêu cầu đề ra. Ngay sau đại hội điểm, Ban Thường vụ Hội LHPN cấp huyện đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở trên địa bàn. Theo kế hoạch Đại hội cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong Quý II (tập trung trong tháng 4).

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chọn huyện Phù Cừ để chỉ đạo điểm Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện sẽ tổ chức Đại hội vào tháng 7.

Đỗ Thị Thủy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video