Hưng Yên bầu Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

01/01/2021
Hội LHPN tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, khóa 15 nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu bổ sung ủy viên BCH, ủy viên BTV và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2020.
Thường trực Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Doãn Thị Nguyệt

Tại hội nghị, 100% ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh có mặt đã biểu quyết bầu bổ sung ủy viên BTV Hội LHPN và chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Doãn Thị Nguyệt.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Doãn Thị Nguyệt bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, ghi nhận, tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và các Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh. Tân Chủ tịch hứa sẽ gố gắng, nỗ lực hết mình xây dựng một tập thể BCH, BTV Hội LHPN tỉnh thực sự đoàn kết; tiếp tục duy trì, giữ vững các phong trào mà thế hệ cán bộ Hội phụ nữ các cấp đã dày công vun đắp; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội. Đặc biệt trong năm 2021, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đỗ Thị Thủy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video