Hướng tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

06/03/2012
Đại hội Đại biểu Phụ nữ Việt Nam toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra từ 11-14/3/2012 tại Cung Văn hóa Hữu nghị tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.157 đại biểu (gồm 985 đại biểu và 172 khách mời). Ðây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua (2007-2012), đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới (2012-2017).

Tiến trình Đại hội Phụ nữ cấp tỉnh, huyện và cơ sở

Trong hơn 1 năm qua, TW Hội LHPN Việt Nam đã tích cực chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chuẩn bị nội dung, đặc biệt là việc khảo sát nhu cầu hội viên, tổ chức các hội thảo để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; công tác nhân sự; tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh về đại hội; duyệt báo cáo đại hội của tất cả các tỉnh/thành và đơn vị; phân công các ủy viên ĐCT, ủy viên BCH phụ trách cụm theo dõi chỉ đạo đại hội các tỉnh/thành. Hầu hết Đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 6, Đại hội cấp huyện hoàn thành trong tháng 9, Đại hội cấp tỉnh tổ chức tập trung trong tháng 10, 11 và 12/2011. Tính đến giữa tháng 1, năm 2012, tất cả các tỉnh thành, đơn vị trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp và tập trung triển khai các hoạt động hướng tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

Chuẩn bị cho Đại hội Phụ nữ toàn quốc

Song song với việcchỉ đạo Đại hội Phụ nữ các cấp, TW Hội đã và đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc, đặc biệt là dự thảo và xin ý kiến, tiếp thu và chỉnh sửa Báo cáo chính trị, bổ sung và sửa đổi Điều lệ của Hội. Những nét chính trong điều chỉnh, bổ sung và cập nhật Điều lệ là nhằm đáp ứng yêu cầu về đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội trong bối cảnh hiện nay. Đó là các vấn đề về hội viên, quyền của hội viên, tổ chức thành viên, cơ quan chuyên trách các cấp Hội, chi tiết hóa nhiệm vụ của Đại hội Phụ nữ các cấp, hình thức bầu cử và điều kiện trúng cử, nhiệm vụ và quyền hạn của BCH và ĐCT TW Hội LHPN VN, của BCH, Ban thường vụ Hội LHPN cấp tỉnh, huyện, cơ sở, điều chỉnh mức hội phí...

Một số nét chính trong văn kiện Đại hội PN toàn quốc

Nhằm góp phần thực hiện thành công đường lối đổi mới của Đảng, Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và các cam kết của Chính phủ Việt Nam với quốc tế về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, với chủ đề: Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập, Phát triển, dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành TW Hội LHPNVN trình Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ tới là: Đoàn kết, vận động phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới.

Đại hội phát động phụ nữ cả nước tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch(không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ)phấn đấu, rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Đại hội đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2012-2017: Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ, nhận thức; Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường; Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Bên cạnh những vấn đề nêu trên Hội sẽ tiếp tục triển khai các Đề án: Hỗ trợ phụ nữ học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2010-2015; Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt; Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010-2015; Cấp báo Phụ nữ Việt Nam không thu tiền cho hội liên hiệp phụ nữ xã và chi hội phụ nữ vùng đặc biệt khó khăn; đồng thời xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện các Đề án mới như Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp theo chức danh, Nâng cao chất lượng quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; Phát triển nhóm trẻ gia đình dựa vào cộng đồng; Xúc tiến việc xây dựng Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền Trung; Xây dựng kênh truyền hình phụ nữ…

Các hoạt động/sự kiện hướng tới Đại hội PN toàn quốc

Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc, Hội đã tiến hành tổng kết đánh giá các mô hình điểm, các điểm sáng trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội phát động và các công trình chào mừng Đại hội. Các cấp Hội đã tích cực thi đua lập thành tích và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội với nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa. Đáng chú ý là Hội đã phát động Công trình thi đua đặc biệt “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo”. Theo đó, công trình hướng tới xây dựng 3.000 “mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng 1.000 suất học bổng cho học sinh con em chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo vượt khó vươn lên trong học tập. Công trình thi đua đặc biệt này được phát động và thực hiện sâu rộng trong cả nước từ 1/1 – 30/6/2012. Ngay sau lễ phát động, cán bộ toàn cơ quan TW Hội đã nhiệt liệt hưởng ứng cuộc vận động, đóng góp với mức từ một ngày lương đến 1 tháng lương. Số tiền quyên góp lên đến trên 900 triệu đồng.  Trong 2 tháng đầu năm 2012, các tỉnh/thành Hội Phụ nữ đã vận động được hơn 20,5 tỷ đồng cho Quỹ Mái ấm tình thương và hơn 5 tỷ đồng cho Quỹ tiếp bước cho em đến trường. Đây là Công trình tiếp nối Cuộc vận động ủng hộ xây dựng MATT do TW Hội LHPN phát động từ năm 2008. Cuộc vận động đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ trong xã hội, sự hưởng ứng tích cực của phụ nữ cả nước, các nhà hảo tâm, các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế. Sau gần 4 năm thực hiện Cuộc vận động, TW Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN các tỉnh/thành đã vận động được gần 200 ngàn tỷ đồng để xây dựng gần 12 ngàn ngôi nhà và sửa chữa gần 3 ngàn ngôi nhà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp chị em vươn lên, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Trước thềm Đại hội, TW Hội đã tổ chức chuỗi sự kiện/hoạt động hướng tới Đại hội như Hội nghị giao lưu trực tuyến về vấn đề Gia đình, Dạy nghề và Việc làm đối với phụ nữ giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ VN với một số bộ hữu quan như Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhằm trao đổi thông tin góp phần tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác liên ngành ở các cấp trong các vấn đề phụ nữ với gia đình, dạy nghề và việc làm trong nhiệm kỳ tới; Truyền hình trực tiếp Lễ Trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2011 cho 2 nhà khoa học nữ, trao Mái ấm tình thương cho 26 phụ nữ nghèo đại diện cho 3.000 phụ nữ nghèo và trao 1.000 suất học bổng trị giá 2 tỷ đồng cho con em chiến sỹ, cán bộ biên giới hải đảo vượt khó vươn lên trong học tập trong cả nước, Khen thưởng 8 tập thể tích cực ủng hộ các hoạt động của Hội năm 2012; Phối hợp với Xưởng Phim Tài liệu Khoa học TW xây dựng phim tài liệu “Những người dệt gấm thêu hoa”; Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng tới các đối tượng khác nhau...

Các hoạt động trước thềm Đại hội với ý nghĩa thiết thực đã tạo được khí thế, để lại ấn tượng tốt đẹp trong các tầng lớp phụ nữ và toàn xã hội về vai trò, vị thế và những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam và tổ chức Hội. Phụ nữ cả nước và đông đảo phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài đang hướng về sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của giới mình. Với sự chuẩn bị chu đáo, sự hưởng ứng tích cực của phụ nữ cả nước, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới nỗ lực vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam./

Ban Quốc tế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video