Khánh Hòa tập trung củng cố, phát triển tổ chức Hội vững mạnh

09/01/2011
Nhằm chuẩn bị cho Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, trong năm 2010, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác tổ chức Hội tại 8 huyện, thị, thành phố. Qua kiểm tra, các cấp Hội đã rút kinh nghiệm, học tập và nhân rộng các mô hình tốt, đồng thời đề ra các giải pháp trong công tác phát triển hội viên, xây dựng hội viên nòng cốt, các phương thức tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ tham gia hoạt động Hội…

Nhiều cấp Hội đã sáng tạo tổ chức nhiều hình thức tập hợp và thu hút hội viên bằng các hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội, như thành lập các CLB, các mô hình “1 giúp 1”, “1 cộng 1”, “2 vận động 1”, “Nhận thức đến hành vi ”, “Lửa hồng sưởi ấm gia đình ”, “Phụ nữ cao tuổi”, “Phụ nữ Giáo viên”, “Phụ nữ tôn giáo”, “ Phụ nữ dân tộc”, “Phụ nữ tiểu thương”…. và đặc biệt là luôn đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt. Do vậy, trong năm đã phát triển mới 7.261 hội viên, tăng 5% hội viên so với năm 2009. có 71,73% gia đình có hội viên của Hội LHPN. 100% các cấp Hội cơ sở, chi Hội đã xây dựng được quỹ hội và thu Hội phí đạt chỉ tiêu. Việc quản lý, sử dụng hội phí, qũy Hội đúng quy định.

Năm 2010, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng chương trình, nội dung mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 147 cán bộ Hội chủ chốt cơ sở. Các huyện, thị, thành Hội phối hợp mở 8 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 8.420 chị là hội viên nòng cốt và 6.228 chị là chi trưởng tham gia với nhiều chuyên đề mới, phù hợp với công tác Hội trong giai đoạn hiện nay. 90% chủ tịch, phó chủ tich Hội LHPN cấp huyện, thị, thành phố và hầu hết chủ tịch Hội LHPN cấp xã dưới 48 tuổi đạt tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức theo quy định. Tổ chức hội nghị tập huấn công tác phát và quản lý thẻ hội viên, triển khai thực hiện phát thẻ thí điểm tại 11 chi hội/ 9 huyện, thị, thành Hội. Đến nay đã làm và phát thẻ hội viên cho 39.785 hội viên (đạt 30 %), các đơn vị làm tốt như Ninh Hòa, Diên Khánh.

Trong năm, các cấp Hội đã bầu bổ sung 2 UVBCH, 1UVBTV tỉnh Hội, 1 Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; 16 UVBCH, 03 UVBTV, 4 Chủ tịch, 4 Phó chủ tịch cấp cơ sở. Đã xét chọn, đề nghị và được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 72 cá nhân.

Với phương châm hướng về cơ sở, ngoài công tác củng cố bộ máy, nâng cao trình độ kiến thức cán bộ hội, đa đạng hoá các hình thức tập hợp thu hút hội viên thì công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định. Kế hoạch kiểm tra, giám sát từ tỉnh đến cơ sở được xây dựng ngay từ đầu năm. Qua công tác kiểm tra, giám sát giúp các cấp Hội đánh giá thực chất phong trào để chỉ đạo. . Trong năm 2010 đã tiếp nhận và giải quyết 75 đơn thư.

Với sự nỗ lực của các cấp Hội, cuối năm 2010, đã có 138 cơ sở Hội phụ nữ được xếp loại xuất xắc, 19 cơ sở Hội xếp loại vững mạnh, 3 cơ sở Hội xếp loại trung bình; 30 tập thể, 10 cá nhân được TW Hội LHPNVN khen thưởng; có 46 tập thể, 53 cá nhân được Hội LHPN tỉnh khen thưởng.

N.T. Linh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video