Kiện toàn Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam

25/12/2020
Trong khuôn khổ Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII lần thứ 10 đã tiến hành một nội dung quan trọng là kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác Hội trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận TW, Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng 26 tân ủy viên Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch ra mắt Hội nghị

Thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương đã trình bày Đề án nhân sự trình Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành các thủ tục bầu theo đúng quy định. Kết quả, 100% số ủy viên có mặt đã biểu quyết bầu bổ sung, kiện toàn 26 ủy viên Ban Chấp hành và 03 ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII.

Như vậy, tổng số ủy viên Ban Chấp hành sau kiện toàn là 156/171 uỷ viên, Đoàn Chủ tịch là 29/33 ủy viên.

Chúc mừng 26 chị tân ủy viên BCH, Đoàn Chủ tịch vừa được bầu tại Hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga mong muốn các chị tích cực phát huy vai trò, sự đoàn kết, sáng tạo nỗ lực cống hiến để đóng góp cùng BCH chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tổ chức Hội được giao phó.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video