Kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội

23/10/2009
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song hội LHPN huyện Phù Yên đã cố gắng tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác hội, luôn là đơn vị điển hình của tỉnh Sơn La trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội và xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh.

Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La là huyện miền núi, phần lớn là dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn và là 1 trong 61 huyện nghèo của cả nước.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song hội LHPN huyện Phù Yên đã cố gắng tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội, luôn là đơn vị điển hình của tỉnh Sơn La trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội và xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2001-2006, độ tuổi trung bình của cán bộ hội cấp cơ sở là 41 tuổi, trong đó có 27% cán bộ Hội trên 50 tuổi, chỉ có 1 cán bộ Hội dưới 30 tuổi. Trình độ phần lớn không đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đa số chị em có trình độ văn hoá tiểu học, còn 3 cán bộ Hội không biết chữ, do đó hoạt động Hội gặp nhiều khó khăn.

Xác định nhân tố quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Hội là xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, Hội LHPN huyện Phù Yên đã bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, mạnh dạn tham mưu cho cấp uỷ thực hiện đổi mới đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở. Tiến hành rà soát trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ Hội cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ hàng năm, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thường xuyên bổ sung quy hoạch, chủ động về đội ngũ cán bộ nguồn để kịp thời bổ sung, thay thế.

Chuẩn bị cho Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2006-2011, Hội LHPN phù Yên đã tham mưu với Ban thường vụ Huyện uỷ về lãnh đạo công tác nhân sự Đại hội, quy định rõ trình độ và độ tuổi của đội ngũ cán bộ khi tham gia giữ các chức danh chủ chốt của hội. Thường trực Hội LHPN huyện phối hợp với cấp uỷ cơ sở lãnh đạo công tác nhân sự đảm bảo trẻ hoá, chuẩn hoá cán bộ, có sự kế thừa liên tục, song không thể thực hiện toàn bộ mà chọn phương án thay đổi chủ yếu là chức danh Phó Chủ tịch hội, bởi vì đây là đối tượng không liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội.

Qua đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2006-2011 đã có 23/27 xã có sự thay đổi về chức danh phó chủ tịch, với độ tuổi trung bình 22-30 tuổi; trình độ 12/12 chiếm 89%, còn 3 xã vùng cao có trình độ trung học cơ sở. Có 9 xã có sự thay đổi về chủ tịch hội, trong đó có những chị còn rất trẻ: 24, 25, 26 tuổi.

Tiếp đó, Hội LHPN huyện Phù Yên đã phối hợp với cấp uỷ cơ sở tổ chức cho đội ngũ cán bộ trẻ tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội. Sau gần 3 năm, đến nay 100% cán bộ Hội được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội ngắn hạn tại tỉnh và huyện, có 9 chị học xong chương trình trung cấp lý luận, 7 chị học xong chương trình trung cấp phụ vận, hiện còn 6 chị đang học đại học, 4 chị học trung cấp phụ vận.

Ngoài ra, hội còn tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện của các cấp Hội, tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở nhằm thu hút đông đảo hội viên tham gia. Bên cạnh đó, cùng với việc trẻ hoá đội ngũ cán bộ Hội còn đưa đi đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá trình độ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hội thời kỳ mới. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, phong trào phụ nữ huyện Phù Yên đã có những chuyển biến tích cực về mọi mặt. Phong trào thi đua "phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội được thực hiện có hiệu quả. Thu hút 80,1% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức hội, trong hơn 2 năm phát triển được 1.408 hội viên mới, 100% bản, khối phố có tổ chức hội, 100% chi hội có quỹ từ 1 đến 10 triệu đồng. 100% cơ sở xây dựng được hội viên nòng cốt; giới thiệu 567 hội viên ưu tú và kết nạp được 360 hội viên vào đảng. 26/28 cơ sở hội hoạt động tốt, 2 cơ sở hoạt động khá, không có cơ sở trung bình, yếu kém.

Với những cố gắng nỗ lực của mình, từ năm 2006 đến nay, Hội LHPN huyện Phù Yên liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, vinh dự được Chủ tich Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 5 bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam và UBND tỉnh Sơn La.

Nguyễn Thị Ngà
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video