Lạng Sơn: Giới thiệu hơn 3.400 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng

06/01/2022
Trong những năm qua, cùng với các phong trào hoạt động Hội, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm, lựa chọn giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng, qua đó, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng Đảng, chính quyền.
Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn luôn chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, các cấp Hội đã tăng cường tuyên truyền giáo dục truyền thống, tư tưởng đạo đức, chính trị cho hội viên phụ nữ; đồng thời, quan tâm tạo điều kiện, tổ chức các phong trào, hoạt động đa dạng để hội viên rèn luyện, phát triển, phấn đấu vào Đảng. Hội LHPN tỉnh đã đề ra chỉ tiêu, hằng năm các cấp Hội giới thiệu 1.000 hội viên ưu tú cho các cấp uỷ. 

Để thực hiện được chỉ tiêu, các cấp Hội tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Nội dung công tác tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, hình thức phong phú, đa dạng; các cấp Hội đã linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, khai thác và sử dụng có hiệu quả các trang mạng xã hội để nắm bắt thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng tới đông đảo các tầng lớp phụ nữ. Từ năm 2017 đến nay,  đã tổ chức được trên 25 nghìn cuộc tuyên truyền, thu hút trên 1,1 triệu lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

Chủ động tạo nguồn, lựa chọn, cử hội viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các cấp Hội đặc biệt chú trọng lựa chọn đội ngũ chi hội trưởng, chi hội phó, hội viên nòng cốt tích cực tham gia các phong trào, hoạt động Hội phụ nữ để giới thiệu. Hiện nay, toàn tỉnh có 748/1.711 chi hội trưởng phụ nữ là đảng viên, chiếm hơn 43% tổng số chi hội trưởng phụ nữ.

Là đơn vị thực hiện tốt công tác giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng, bà Hoàng Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng cho biết: “Hiện nay xã có hơn 500 hội viên, 8 chi hội, gần 70 hội viên nòng cốt. Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, chúng tôi đã đề ra chỉ tiêu Hội giới thiệu 8 – 10 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, cuối nhiệm kỳ chúng tôi đã vượt chỉ tiêu, giới thiệu được 12 quần chúng ưu tú, trong đó 8 hội viên được kết nạp Đảng. Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN xã nâng chỉ tiêu giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng là 10 – 12 hội viên. Mặc dù việc kết nạp đảng hiện nay gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn, thanh niên, hội viên phụ nữ có xu hướng đi làm ăn xa, nhưng chúng tôi thường xuyên tuyên truyền ý nghĩa việc vào Đảng, lựa chọn những hội viên điển hình, nòng cốt tích cực tham gia các phong trào giới thiệu để bồi dưỡng, xem xét kết nạp”.

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, nhiều hoạt động hướng về cơ sở đã được triển khai nhằm quan tâm tới những địa bàn khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số, khu vực biên giới. Tiêu biểu là các phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; CVĐ “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”... được đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng. Qua các phong trào, các cấp Hội đã phát hiện, bồi dưỡng nhiều điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng. Bằng các biện pháp cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã giới thiệu được 5.015 quần chúng ưu tú cho Đảng (vượt 3% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra), trong đó có hơn 3.400 quần chúng được kết nạp.                 

Ban TG - CSLP Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video