Lạng Sơn: Phấn đấu 100% Hội LHPN các xã biên giới được trang bị máy tính

23/03/2021
Đó là một trong những mục tiêu mà Chương trình phối hợp Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021 – 2025 giữa Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn và Bộ đội biên phòng tỉnh đề ra để phấn đấu đạt được
Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021 – 2025

Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, kế hoạch thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gồm các nội dung phối hợp như: tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực cho hội viên phụ nữ; đầu tư, hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo xây dựng các mô hình sinh kế; xây dựng, củng cố tổ chức Hội Phụ nữ các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở vững mạnh…

Phấn đấu 100% xã, thị trấn biên giới nhận được hỗ trợ từ Chương trình, với 8 chỉ tiêu: Hằng năm, mỗi xã, thị trấn biên giới giúp ít nhất 10 gia đình phụ nữ khó khăn đạt các tiêu chí gia đình “5 không, 5 có” và “3 sạch” (Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; Có ngôi nhà an toàn, có việc làm ổn định có thu nhập, có tinh thần học hỏi cầu tiến bộ, có sức khỏe, có nếp sống văn hóa; Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ); 100% hội LHPN xã, thị trấn biên giới được trang bị máy tính, có tủ sách, báo Phụ nữ và báo Biên phòng...

Chương trình giai đoạn 2021-2025 nhằm nhân rộng, phát huy hiệu quả của chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020, góp phần tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ và Nhân dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Btg Lạng Sơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video