Liên hợp quốc tại Việt Nam xin chúc mừng và bày tỏ sự ủng hộ đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

08/03/2012
Nhân dịp Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, tổ chức Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam xin chúc mừng những thành tựu mà Hội LHPN Việt Nam đạt được trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ Việt Nam.

Hội LHPN Việt Nam là một đối tác quan trọng của LHQ tại Việt Nam. Thông qua mối quan hệ đối tác và hợp tác chặt chẽ giữa 2 tổ chức, nhiều hoạt động quan trọng nhằm cải thiện cuộc sống cho phụ nữ Việt Nam đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng tỷ lệ nữ trong các vị trí ra quyết định, phát triển doanh nghiệp có nhạy cảm giới và bảo hiểm vi mô cho doanh nghiệp nữ, phòng chống mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ phụ nữ thực hiện vai trò người mẹ, thực hiện Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống Bạo lực gia đình.

Ví dụ trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, LHQ đã phối hợp với Hội LHPN Việt Nam trong 1 số hoạt động, mới đây nhất là dự án nâng cao quyền năng của phụ nữ cơ sở để tham gia các hoạt động giảm thiểu và quản lý rủi ro thiên tai, tập huấn về ứng phó với thiên tai.

Tăng cường tỷ lệ nữ ở vị trí ra quyết định cũng là một ưu tiên đối với LHQ và Hội LHPN Việt Nam. Thông qua dự án “Nâng cao năng lực của cán bộ nữ trong khu vực Nhà nước” do Bộ Ngoại giao thực hiện, Hội LHPNVN đã thực hiện nghiên cứu phân tích các chính sách đào tạo cho phụ nữ trong khu vực công. Các khuyến nghị từ nghiên cứu này đã được gửi tới Ban Bí thư, Bộ Tài chính Bộ Nội vụ. Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ Hội LHPNVN tiến hành tập huấn cho các nữ ứng cử viên để chuẩn bị cho bầu cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh năm 2011.

Bên cạnh đó, LHQ đã hỗ trợ Hội LHPN Việt Nam phát triển doanh nghiệp có nhạy cảm giới và bảo hiểm vi mô cho doanh nghiệp nữ. Các giảng viên của Hội LHPNVN đã được tập huấn về các công cụ phát triển kỹ năng liên quan đến doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực của Hội LHPNVN trong việc hướng dẫn về tài chính và kỹ thuật cho phụ nữ nghèo.

Hội và LHQ cũng đã phối hợp trong hoạt động phòng chống mua bán người, thông qua các sáng kiến như xây dựng chiến lược truyền thông và các tài liệu liên quan, tổ chức các chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi ở cộng đồng và các hoạt động phối hợp khác nhằm bảo vệ quyền hợp pháp của người dân Việt Nam.

Hội và LHQ cùng quan tâm tới thiên chức làm mẹ của phụ nữ. Đó là các dự án làm mẹ như hỗ trợ phụ nữ từ trước khi mang thai, trong khi sinh con, nuôi con nhỏ, nuôi con vị thành niên và nuôi con trong khi đi làm. Các dự án này đã giúp các bà mẹ ở Việt Nam có thêm kiến thức và sức khoẻ.

Hiện nay, Chương trình chung về Bình đẳng giới tại Việt Nam có sự tham gia của 12 cơ quan LHQ (FAO, ILO, IOM, UNAIDS, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNIDO, UN Women, UNODC và WHO). Chương trình đã phối hợp với Hội LHPNVNnâng cao năng lực cho các cán bộ cấp TW và cấp tỉnh để thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Ngoài ra, chương trình cũng hỗ trợ xây dựng ý tưởng, tiến hành nghiên cứu các hoạt động về bạo lực trên cơ sở giới, mua bán người và di cư trong nước.

LHQ tại Việt Nam vừa hoàn tất việc xây dựng kế hoạch khung giai đoạn 2012-2016, trong đó vấn đề giới đặc biệt được nhấn mạnh. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hội LHPNVN như 1 đối tác chính trong 5 năm tới, cùng nỗ lực vì mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ Việt Nam.

Ban Quốc tế dịch

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video