Một số kết quả sơ bộ về tình hình cán bộ nữ, cán bộ Hội tham gia cấp ủy sau Đại hội Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

18/08/2020
Tính đến ngày 17/8, cả nước có 14 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành phố báo cáo kết quả sau khi hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp huyện. Đó là các tỉnh Lào Cai, Hậu Giang, Quảng Ninh, Bình Phước, Yên Bái, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thái Bình, Phú Yên, Nam Định, Cần Thơ, Trà Vinh, Hà Nam và Vĩnh Long.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên (Yên Bái) (nguồn ảnh: http://xaydungdang.org.vn/)

Trong tổng số 14 tỉnh, thành phố có báo cáo thì có 13 tỉnh tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt trên 15%, có 01 tỉnh đạt 14,4 % (Vĩnh Long). Có 114/126 đơn vị cấp huyện có cán bộ nữ trong ban thường vụ, đạt 90,5%. Đáng chú ý, trong số 14 tỉnh/thành Hội báo cáo, có 13/125 nữ Bí thư và 24/237 nữ Phó bí thư; 116/126 đơn vị cấp huyện có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội LHPN tham gia cấp ủy.

Nhìn chung, công tác cán bộ nữ được cấp ủy quan tâm chỉ đạo. Cán bộ nữ được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn đủ tiêu chuẩn, năng lực để ứng cử tham gia cấp ủy và được tín nhiệm, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng thể hiện được vai trò, trách nhiệm và uy tín.

Đặc biệt, các cấp Hội đã thể hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy Đảng về công tác cán bộ nữ theo quy định tại Chỉ thị số 21 – CT/TW.

Tuy nhiên, vẫn còn 30/126 đơn vị (chiếm 23,8%) có tỷ lệ cấp ủy viên nữ dưới 15%, 12/126 đơn vị (chiếm 9,5%) chưa có cán bộ nữ trong ban thường vụ và 10 đơn vị không có cán bộ Hội tham gia cấp ủy.

Ban Tổ chức TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video