Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

05/11/2021
Tăng cường hội nhập và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ là nội dung đã và đang được Hội LHPN Việt Nam nói chung, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị quan tâm, chú trọng.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nghe giới thiệu về sản phẩm nông nghiệp triển lãm tại Hội thảo Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu

Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, trong 5 năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã hỗ trợ 429 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với hình thức hỗ trợ máy móc, thiết bị sản xuất, tư vấn xây dựng thương hiệu... góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng quy mô thị trường.

Các cấp Hội đã nhân rộng được 306 mô hình phát triển kinh tế giỏi do phụ nữ làm chủ, nâng tổng số toàn tỉnh đến nay lên 2.186 mô hình, thu nhập bình quân mỗi mô hình trên 100 triệu đồng/năm. Trong 5 năm qua đã có 3.378 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ kinh tế thoát nghèo, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh xuống còn 7,03% vào cuối năm 2020. Nhiều chương trình, hoạt động, mô hình hỗ trợ, đào tạo khởi nghiệp, tiếp cận nguồn tài chính, tín dụng, tiếp cận thị trường cho phụ nữ, phát triển mạng lưới doanh nhân nữ và các hoạt động dạy nghề cho phụ nữ cũng được triển khai hiệu quả.

Để góp phần hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế bị tác động, bởi Covid-19 như hiện nay, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ giai đoạn 2021-2026.

Trong đó, các cấp Hội tích cực vận động phụ nữ phát huy tinh thần vượt khó, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện các hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo đa chiều có địa chỉ trên cơ sở rà soát, nắm bắt cụ thể nguyên nhân nghèo để phân công giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực, phù hợp.

Nâng cao hiệu quả triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Kết nối, mở rộng liên kết, khuyến khích ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết do hội hỗ trợ thành lập, hỗ trợ phụ nữ kết nối tiêu thụ sản phẩm. Phát huy vai trò của các câu lạc bộ “Nữ doanh nhân” trong hỗ trợ phát triển kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động nữ. Mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng để tạo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của hội viên.

Tập trung thực hiện tốt hoạt động ủy thác tín dụng với Ngân hàng Chính sách-xã hội, Agribank và các tổ chức tín dụng khác. Quản lý, vận hành có hiệu quả quỹ “Hỗ trợ phụ nữ nghèo”. Phối hợp liên kết đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, góp phần củng cố vị thế của phụ nữ trong xã hội.

 

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video