Nghệ An: 13 đơn vị cấp huyện tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026

04/08/2021
Trong tháng 7 và những ngày đầu tháng 8, Hội LHPN tỉnh Nghệ An vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch covid -19 vừa tập trung chỉ đạo Đại hội phụ nữ cấp huyện.
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Đại hội phụ nữ huyện Đô Lương

Tính đến ngày 3/8/2021 đã có 13/24 đơn vị cấp huyện, thành, thị tổ chức thành công Đại hội phụ nữ cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại hội đều bảo đảm nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Đại hội phụ nữ các đơn vị đã đánh giá những kết quả của nhiệm kỳ trước, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp để thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu ra đội ngũ Ban chấp hành, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện đủ tâm huyết, trình độ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo kế hoạch hoàn thành Đại hội phụ nữ cấp huyện trong Quý III năm 2021.

 

 

Mai Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video