Nhà nước phong tặng 21 tập thể và cá nhân danh hiệu anh hùng

27/12/2005
Nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2005),

16 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 21-12, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đã ký Quyết định số 1502/2005/QÐ-CTN phong tặng 19 đơn vị, cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu từ năm 1995 đến năm 2004, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc danh hiệu Anh   hùng   LLVTND; ký Quyết định số 1503/2005/QÐ-CTN phong tặng một đơn vị và một cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 1995 đến năm 2004, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc danh hiệu Anh hùng Lao động.

Theo báo QĐND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video