Nhiều biện pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo

10/02/2010
Nhằm thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã đặc biệt coi trọng công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo và thường xuyên tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Với sự vận dụng sáng tạo, Hội LHPN tỉnh đã tích cực phối hợp tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ chuyển đổi hành vi thực hiện tốt chương trình mục tiêu xoá đói giảm nghèo bằng nhiều hình thức thiết thực như: phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thành lập câu lạc bộ khuyến nông, xây dựng mô hình sản xuất, tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm, huy động vốn tín dụng tiết kiệm và tranh thủ các nguồn vốn khác, tạo công ăn việc làm cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần thực hiện mực tiêu xoá đói giảm nghèo.

Hội đã tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực, kỹ năng, phương pháp quản lý vốn của cán bộ Hội và hội viên; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát hộ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, phân loại các đối tượng cần ưu tiên giúp đỡ. Theo số liệu khảo sát, đến hết năm 2009, toàn tỉnh còn 5.025 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, trong đó có 1.639 hộ ở nhà tạm. Hội cũng đã tổ chức đánh giá việc thực hiện 6 công đoạn uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời tổ chức tập huấn lồng ghép nghiệp vụ tín dụng uỷ thác cho vay qua Ngân hàng CSXH và chính sách phát triển cây cao su cho 61 chị là cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, chủ tịch, cán bộ chương trình 11 huyện, thành phố, chủ tịch phụ nữ 26 xã và các xã có chương trình trồng cây cao su. Các huyện, thành phốphối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội mở được 42 lớp tập huấn về qui trình đổi sổ và biên lai thu lãi đồng thời mở các lớp tín dụng cho tổ trưởng tổ vay vốn và ban quản lý tổ cho 2.100 người tham dự. Tiến hành sơ kết đánh giá kết quả xây dựng mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệmvà tiếp tục chỉ đạo các cấp hội duy trì tốt các nhóm phụ nữ tiết kiệm và quyên góp ủng hộ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Tính đến ngày 30/12/2009, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng được 1.867 nhóm với 20.524 thành viên và tổng số tiền tiết kiệm được là 6 tỷ 402 triệu đồng tại các huyện: Mai Sơn, Yên Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Thành Phố, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Ban công tác nữ Công an tỉnh, Ban công tác nữ bộ chỉ huy Quân sự tỉnh... cho 4.280 hội viên vay. Đặc biệt, trong năm 2009, Hội đã quan tâm chỉ đạo các cấp hội đã ký nhận uỷ thác với ngân hàng CSXH tổng số tiền dư nợ là 306 tỷ 227 triệu đồng, cho 1.018 nhóm với 30.192 hộ vay.

Ngoài ra, hiện các cấp Hội đang quản lý và cho vay 09 loại vốn dự án với số tiền là 6 tỷ 772 triệu đồng cho 821 hộ vay từ các nguồn vốn dự án khai thác trong nước và Quốc tế, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo…

Thông qua công tác tập huấn và hướng dẫn sử dụng vốn vay của các cấp Hội LHPN, hầu hết chị em được vay vốn đều sử dụng đồng vốn đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Việc trả gốc và lãi được chị em thực hiện khá đầy đủ, đúng kỳ hạn, tỷ lệ nợ quá hạn không đáng kể. Nhiều chị em đã thực sự thoát nghèo và có cuộc sống khá giả.

Cùng với những việc làm trên, Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo đơn thân, tàn tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh đã quyên góp ủng hộ được 305.070.000 đồng, trong đó, cấp tỉnh vận động đợt I từ (20/10/2008 đến 10//10/2009) là 180.070.000 đồng; TW Hội hỗ trợ 75 triệu đồng; UBMTTQ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng. Các cấp Hội đã triển khai, bình xét và hỗ trợ cho 28 hộ gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện đã đưa vào sử dụng là 23 nhà; đang tiếp tục làm là 5 nhà. Số tiền hỗ trợ bình quân 10 triệu đồng/1 hộ. Riêng nguồn của TW Hội hỗ trợ 5 hộ, mỗi hộ 15 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo của Hội LHPN tỉnh cũng còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể là: công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục về công tác XĐGN còn dàn trải, một số cơ sở chưa chủ động phối hợp tổ chức hướng dẫn chỉ đạo kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh về chương trình XĐGN cho Hội viên phụ nữ. Trình độ nhận thức của một bộ phận phụ nữ chưa đồng đều, một số hội viên còn mang tính tự ty, cam chịu, chưa biết cố gắng vươn lên, còn trông chờ vào sự giúp đỡ của Nhà nước. Kết quả xoá đói giảm nghèo của một số hộ chưa bền vững. Vẫn có những cơ sở Hội chưa xây dựng được kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cơ sở còn hạn chế, phần nào ảnh hưởng đến kết quả hướng dẫn tuyên truyền, thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo của phụ nữ.

Để phấn đấu thực hiện chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ còn lại, trong năm 2010, Hội LHPN tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp Hội phát huy những kết quả đạt được, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức triển khai, thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phụ nữ các dân tộcnhận thức đúng và thực hiện tốt chính sách xoá đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; phối hợp với Trung tâm khuyến nông, Ngân hàng chính sách xã hội tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn cho hội viên; đẩy mạnh các hoạt động tạo thêm nguồn vốn, tạo việc làm, tập huấn nâng cao kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật, quản lý sử dụng vốn có mục đích có hiệu quả cho hội viên; bổ sung, xây dựng kế hoạch phân công giúp đỡ phụ nữ nghèo làm chủ hộ; tăng cường tuyên truyền vận động Hội viên phụ nữ thực hiện " phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình " giúp nhau xoá đói giảm nghèo, ngày tiết kiệm vì người nghèo, tích cực khai thác các nguồn vốn cho Hội viên phụ nữ vay xoá đói giảm nghèo, tăng thu nhập; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm, đẩy mạnh nhân rộng các mô hình kinh tế như mô hình trồng cây ăn quả, mô hình nuôi lợn nái sinh sản đảm bảo vệ sinh môi trường, nuôi gà thả vườn, mô hình trồng cỏ, chăn nuôi đại gia súc, chế biến nông sản.

Nguyễn Thị Ngà (Hội LHPN tỉnh Sơn La)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video