Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội LHPN Việt Nam trong vận động, đoàn kết phụ nữ

02/07/2020
Chiều 01/7/2020, đoàn kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 290- QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị của Ban Chỉ đạo TW do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận TW làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định này.
Hội đã làm tốt vai trò trong vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo (mô hình chăn nuôi gà của phụ nữ Quảng Ninh)

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, Bí thư Đảng bộ cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên, các ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Bùi Thị Hòa, Trần Thị Hương cùng các trưởng, phó ban cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tham gia buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra làm việc với Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam

Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290- QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam đánh giá, 10 năm qua, công tác dân vận được các cấp Hội LHPN Việt Nam triển khai nghiêm túc, coi tập hợp, vận động phụ nữ là yêu cầu tất yếu, yếu tố quan trọng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, đạt được những kết quả rõ nét, cụ thể.

Trong đó nổi bật là công tác đoàn kết, tập hợp hội viên, phụ nữ, làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Hội đã làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ, nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức tập hợp hội viên theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, đưa các hoạt động của Hội hướng về cơ sở, sát với nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ. Từ đó, số lượng hội viên ngày càng tăng, tính đến cuối tháng 12.2019, Hội đã tập hợp được 18.442.042 hội viên (tăng 3.636.841 hội viên so với năm 2010).

Các cấp Hội cơ sở, chi tổ Hội đã tổ chức sinh hoạt theo mô hình “Dân vận khéo” vận động phụ nữ phát triển kinh tế và xây dựng gia đình. Qua đó giúp chị em ý thức được vai trò chủ thể, hiểu sâu và rõ các hoạt động Hội, không đứng ngoài các vấn đề của đất nước và địa phương; phát huy nội lực của chị em tham gia tích cực trong giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ; Tổ chức Hội đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với phụ nữ...

Cùng với đoàn kết, vận động phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Hội đã đề xuất được 9 đề án, 1 tiểu đề án, 119 chính sách ở các cấp độ khác nhau góp phần chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát qua đó đã phát hiện kịp thời những sai sót, hạn chế trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến phụ nữ để đưa ra những đề xuất, kiến nghị kịp thời với các cơ quan liên quan, tạo được sự đồng thuận, củng cố niềm tin của phụ nữ và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Việc triển khai Dân vận khéo được các cấp Hội gắn kết chặt chẽ với thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2019, toàn quốc có gần 240.000 mô hình thực hiện phong trào thi đua và cuộc vận động lớn do TW Hội phát động. Trong đó nổi bật là Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương  tính đến tháng 3/2020 đã có 155 xã biên giới khó khăn được hỗ trợ, tổng nguồn lực huy động đạt được khoảng 107 tỷ đồng. Các cấp Hội đã đăng ký 14.000 phần việc/hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua triển khai Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch.

Các mô hình Dân vận khéo trong phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo và tương thân, tương ái của hội viên, phụ nữ cả nước. Giai đoạn 2010-2019, Hội đã vận động hỗ trợ thành lập được 578 hợp tác xã, xây dựng được 12 mô hình theo hướng sản xuất sạch, an toàn. Nhiều mô hình giúp đỡ phụ nữ nghèo được triển khai nhân rộng khắp cả nước, tạo nên nguồn nội lực to lớn, hỗ trợ , giúp đỡ phụ nữ nghèo và gia đình họ vươn lên vượt khó, ổn định cuộc sống...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, Quy định 290 là văn bản quan trọng đối với Hội LHPN Việt Nam. Việc triển khai thực hiện QĐ 290 trong thời gian qua đạt kết quả tốt đã góp phần tạo sự thay đổi của các cấp, các ngành, giúp Hội LHPN Việt Nam khẳng định tốt vai trò và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.

Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Đảng đoàn cũng đưa ra yêu cầu trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam cần tích cực, chủ động hơn nữa trong thúc đẩy, định hướng công tác dân vận đối với cấp cơ sở; Tăng cường giám sát thực hiện QĐ 290 ở các địa phương; đồng thời có những giải pháp để giải quyết những khó khăn vướng mắc và những biện pháp để việc thực hiện QĐ 290 đạt được hiệu quả, thực chất.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Đoàn kiểm tra Nguyễn Phước Lộc ghi nhận đánh giá cao Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm toàn diện, triển khai đúng, linh hoạt QĐ 290. Qua đó đã làm tốt vai trò đại diện, chăm lo cho các tầng lớp phụ nữ; tích cực phản biện xã hội, tham mưu, đề xuất chính sách, được phụ nữ và xã hội ghi nhận. Hội đã tăng cường nghiên cứu, mở rộng tập hợp đoàn kết phụ nữ, tính liên hiệp của tổ chức Hội; Chủ động trong việc phát huy, xây dựng cơ chế phối hợp, tạo nguồn lực giải quyết vấn đề của phụ nữ.

Trưởng Đoàn kiểm tra Nguyễn Phước Lộc kết luận buổi làm việc

Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới, Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam cần lưu ý một số vấn đề  trong triển khai thực hiện QĐ 290 như: Cụ thể hóa công tác phụ vận, thể hiện rõ tính liên hiệp, nghiên cứu sâu hơn để thành lập các tổ chức của phụ nữ, do Hội LHPN Việt Nam giữ vai trò nòng cốt, từ đó mở rộng vận động, tập hợp các đối tượng, tầng lớp phụ nữ; Tổ chức nghiên cứu, đánh giá tác động những đề án, dự án mà Hội được phê duyệt, chủ trì thực hiện; Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong đoàn kết phụ nữ tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú trọng quan tâm tới các đối tượng phụ nữ đặc thù.

VH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video