Phong trào thi đua nhiệm kỳ tới cần ngắn gọn, cụ thể, gắn với các vấn đề của phụ nữ

07/09/2020
Nhằm có cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, tham mưu đề xuất về phong trào thi đua của Hội LHPN trong nhiệm kỳ tới (2022-2027), ngày 4/9/2020, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức 02 cuộc tọa đàm về phong trào thi đua tại Hội LHPN Thành phố Hà Nội và Hội LHPN huyện Đan Phượng.
Các đại biểu tham gia tọa đàm tại Hội LHPN TP Hà Nội

Tham dự tọa đàm có lãnh đạo, cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã của Thành phố Hà Nội.

Các vấn đề được tập trung thảo luận, làm rõ tại các cuộc tọa đàm gồm: Công tác chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung của phong trào thi đua, cách thức tổ chức phong trào thi đua, kết quả, tác động của phong trào thi đua tới các đối tượng phụ nữ; đề xuất tên gọi, nội dung, cách thức tổ chức thực hiện và bình xét, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu tham gia thảo luận nhóm

Các đại biểu đều thống nhất cao về quan điểm: phong trào thi đua nhiệm kỳ tới cần ngắn gọn, cụ thể, cần thể hiện rõ tính hiệu triệu, kêu gọi hưởng ứng. Nhiều ý kiến cho rằng phong trào thi đua cần gắn với vấn đề xây dựng gia đình, xây dựng người phụ nữ thời đại mới.

Các ý kiến đóng góp của các đại biểu đã chuyển tải, gợi mở nhiều ý tưởng xuất phát từ thực tiễn, có giá trị để TW Hội tiếp thu, nghiên cứu nhằm xác định phong trào, nội dung, cách thức thực hiện phong trào thi đua cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Trước đó, TW Hội cũng đã tổ chức 01 tọa đàm với lãnh đạo, cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh Ninh Bình với nội dung tương tự. Các tọa đàm nằm trong khuôn khổ Đề tài “Nghiên cứu đề xuất nội dung và cách thức thực hiện phong trào thi đua của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ Đại hội PNTQ lần thứ XIII” do Văn phòng Trung ương Hội chủ trì thực hiện.  

 

Minh Thúy- VP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video