Phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn: Vươn tới 3 tiêu chuẩn

29/10/2008
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Hội phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đạt vững mạnh xuất sắc; phấn đấu đạt “3 tiêu chuẩn” để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Giáp Thị Hà, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn cho biết: Do đặc điểm tình hình và đặc thù của hoạt động quân sự, cũng như tuy còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai và tổ chức các hoạt động, nhưng các cấp hội đã tích cực, chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác phụ nữ. Do vậy những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị…


Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ của phụ nữ Bộ CHQS tỉnh là số hội viên ít, các đơn vị cơ sở phân tán, mặt khác đội ngũ cán bộ còn hạn chế về trình độ nghiệp vụ, triển khai các mặt công tác chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và sự nhiệt tình, trách nhiệm của bản thân… khó khăn là vậy, nhưng chị em phụ nữ đã luôn thống nhất đoàn kết một lòng, phấn đấu vươn lên để cùng nhau thực hiện các mục tiêu đã đề ra.


Trên cơ sở các mặt công tác được triển khai trong năm, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực và trình độ mọi mặt cho hội viên phụ nữ, 100% chị em được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên và các nội dung về chuyên môn theo quy định cho từng đối tượng, quân số tham gia học tập đạt 98,7% trở lên; kết quả qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 75% đạt khá và giỏi. Đồng thời việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục cho chị em phụ nữ những kiến thức, kỹ năng công tác hội; khả năng giao tiếp, ứng xử trong gia đình và xã hội, cũng như phát huy được tính năng động, sáng tạo của mỗi hội viên…


Bên cạnh đó là những kết quả đạt được trong năm 2007 và 6 tháng đầu năm 2008 là: Việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Đến nay, có 30 lượt chị em được vay từ các nguồn vốn với số tiền là 155 triệu đồng, để chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế gia đình, bình quân có lãi từ 4 đến 5 triệu đồng/năm; 72 lượt chị em được chăm sóc sức khỏe định kỳ và chuyên khoa; 100% phụ nữ có thai và trẻ em được tiêm phòng theo quy định; 90 đến 95% gia đình hội viên đạt 4 chuẩn mực và được công nhận là gia đình văn hóa; có 98,79% chị em đạt phong trào thi đua phụ nữ Quân đội; 97,7% tổ chức hội đạt vững mạnh, trong đó có 40% đạt vững mạnh xuất sắc. Đặc biệt có 17 cá nhân và 1 tập thể được cấp trên khen thưởng trao tặng Bằng khen, giấy khen và chiến sĩ tiên tiến ở các cấp về hoạt động công tác phụ nữ và phong trào thi đua năm 2007 và 6 tháng đầu năm 2008.


Qua trao đổi với chị Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ cho biết: nội dung, chỉ tiêu của công tác phụ nữ Bộ CHQS tỉnh cuối năm 2008 đã được đề ra trọng tâm, chủ yếu đó là: Phấn đấu có 97 đến 100% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn là: tích cực học tập; lao động sáng tạo; gia đình hạnh phúc; 98% gia đình hội viên đạt 4 chuẩn mực: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; 98 đến 99% tổ chức hội đạt khá; triển khai và tổ chức hội thi “Cán bộ hội giỏi”, để lựa chọn tham gia hội thi cấp Quân khu I trong thời gian tới…


Thời gian không còn nhiều, khó khăn là vậy, nhưng Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn sẽ phấn đấu đạt 3 tiêu chuẩn; 4 chuẩn mực và các mục tiêu đã đề ra. Và tin chắc rằng, các chị sẽ nỗ lực tu dưỡng, tích cực học tập, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc trong thời kỳ mới.

Vũ Công Túc
Theo báo Lạng Sơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video