Phụ nữ Lâm Đồng tích cực đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống

27/05/2022
Nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII vào cuộc sống, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết đến 12/12 Hội LHPN huyện, thành phố cho hơn 1.200 cán bộ Hội là Uỷ viên BCH, cán bộ Hội chuyên trách, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn, chi hội trưởng, chi hội phó và tuyên truyền viên cơ sở.
Cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Bảo Lâm tham gia Hội thi “Rung chuông vàng”

Nội dung quán triệt khoa học, phù hợp với từng nhóm đối tượng cán bộ Hội

Việc quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết tập trung vào một số chuyên đề như: xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế; xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em; hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027; kỹ năng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; hướng dẫn xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết vào nội dung thi đua từng năm.

Đối với cán bộ Hội cấp huyện, thành phố, nội dung học tập, quán triệt tập trung đi sâu làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi của Nghị quyết gắn với liên hệ thực tế, những khó khăn, bất cập trong hoạt động Hội ở địa phương. Đối với đối tượng là cán bộ cấp xã, phường, thị trấn và chi hội, tập trung vào những vấn đề cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, có liên hệ với tình hình thực tế và giải đáp thắc mắc, khó khăn ở cơ sở. Qua đó, giúp cho cán bộ nắm vững các chỉ tiêu, khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ một cách thiết thực; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động quyết tâm trong triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo cách thức hoạt động

Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong cách làm, tổ chức các hình thức phong phú như: tổ chức Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề giải phóng phụ nữ”; tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” với chủ đề “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”, tổ chức Hội thi dân vũ, giải bóng đá nữ, bóng chuyền hơi nữ. Nổi bật như Hội LHPN huyện Đam Rông phối hợp với Phòng Giáo dục, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an huyện tổ chức truyền thông phòng chống bạo lực học đường, phòng chống đuối nước và an toàn giao thông cho các em học sinh tại các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn huyện.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Đức Trọng tham gia học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Xây dựng các mô hình mới phù hợp với lợi ích, nguyện vọng của hội viên phụ nữ

Những mô hình hay, cách làm hiệu quả không chỉ góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh mà còn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: phát động Quỹ tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình với số hơn 500 triệu đồng; xây dựng mô hình “Vườn ươm cây cảnh”, “Phụ nữ tạm cư tham gia sinh hoạt Hội”, “Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số phía Bắc”, “Phụ nữ sống xanh”. Các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh tham gia trồng 7.550 cây xanh ở các tuyến đường, ra quân ngày Chủ nhật xanh, dọn vệ sinh môi trường.

Với phương châm “Tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ”, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đa dạng các hình thức tuyên truyền, tận dụng ưu thế mạng xã hội đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết tới đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ thông qua các kỳ sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ, câu lạc bộ, sinh hoạt chuyên đề, hội thi, giao lưu văn hóa văn nghệ…

Bích Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video