Phụ nữ quân đội tham gia bầu cử với trách nhiệm cao nhất

20/05/2016
Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong toàn quân trong tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Phụ nữ Quân đội đã triển khai hành động thiết thực…

Phụ nữ Quân đội là một lực lượng đông đảo của phụ nữ Việt Nam, được đánh giá là: Đội quân tinh nhuệ, có tính kỷ luật cao, có mặt bằng khá đồng đều về chuyên môn nghiệp vụ và trình độ văn hóa, xã hội. Với số lượng gần 10 vạn chị em thuộc gần 2.000 tổ chức Hội, phụ nữ Quân đội tham gia trên nhiều lĩnh vực công tác, trên mọi miền của Tổ quốc. Phụ nữ Quân đội được xác định là lực lượng cần thiết và không thể thiếu trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong việc góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong toàn quân trong tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Phụ nữ Quân đội đã triển khai hành động thiết thực. Ban Phụ nữ Quân đội đã hướng dẫn công tác tuyên truyền về bầu cử, mỗi hội viên phụ nữ Quân đội xác định không chỉ làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình mà còn là một tuyên truyền viên tích cực làm công tác tư tưởng, vận động những người thân trong gia đình, vận động bà con thôn xóm, khối phố hiểu sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của bầu cử. Cùng với các phong trào thi đua, cuộc vận động trong Quân đội, chị em phụ nữ toàn quân đã tích cực triển khai các hoạt động cụ thể chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và góp phần tổ chức cuộc bầu cử. Phụ nữ Quân đội đã đẩy mạnh các hoạt động góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc “5 không, 3 sạch”… đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh lại các tư tưởng và dư luận xấu độc, gây rối, chống phá bầu cử của các thế lực thù địch; góp phần bảo đảm an sinh và ổn định trật tự an toàn xã hội.

Phụ nữ Quân đội luôn ý thức được trách nhiệm công dân cao cả, nhận thức rõ được trách nhiệm và niềm tự hào là những cán bộ công tác trong Quân đội; hiểu sâu sắc về những thành tựu, sự đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập hiến, lập pháp, quyết sách những vấn đề quan trọng của đất nước, khẳng định tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhiệt tình ủng hộ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội theo định hướng của Nhà nước; tích cực rèn luyện bản thân để không ngừng nâng cao trình độ, đạt chuẩn mực người phụ nữ trong thời kỳ mới “tự tin, tự trọng, trung thậu, đảm đang”, người phụ nữ mới “có sức khỏe, có tri thức, có lòng nhân hậu và tình yêu quê hương đất nước”; sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã đến gần. Tham gia bầu cử cũng là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân của Nhà nước pháp quyền XHCN - Nhà nước của dân, do dân và vì dân; khẳng định quyền và nghĩa vụ của mọi công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước, Quốc hội và HĐND các cấp. Tham gia tích cực và phát huy quyền làm chủ trong bầu cử của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ là sự khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm của “đội quân tóc dài” trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong Quân đội đã sẵn sàng tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ từ phía xã hội, cộng đồng, nam giới, hãy bỏ phiếu cho các nữ đại biểu đủ điều kiện tham gia ứng cử để phụ nữ Quân đội nói riêng được đóng góp nhiều nhất, trên mọi cương vị cho việc xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa công bằng, dân chủ, văn minh.

Theo: Thượng tá Bùi Thị Lan Phương - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội (Bài đăng trên báo PNVN)- HM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video