Phụ nữ TP Uông Bí thực hiện tốt phương châm “rõ người - rõ việc - rõ mô hình - rõ hiệu quả - rõ địa chỉ”

23/06/2021
Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra đảm bảo chất lượng và thành công tốt đẹp. Đây là địa phương được lựa chọn tổ chức đại hội điểm đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện của tỉnh Quảng Ninh.
Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Đại hội

Đại hội có sự tham dự và chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, TP, Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội LHPN TP Uông Bí đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào phụ nữ với phương châm “Hướng hoạt động về cơ sở”, “rõ người - rõ việc - rõ mô hình - rõ hiệu quả - rõ địa chỉ”.

Công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ được đa dạng hoá, đổi mới hình thức tuyên truyền đáp ứng “Đối tượng nào, nội dung ấy”.

Hội LHPN thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ; xây dựng và phát triển bền vững các thương hiệu địa phương gắn với thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp thông qua các hoạt động như tổ chức các lớp tập huấn kiến thức kỹ năng về quản lý doanh nghiệp, phối hợp tổ chức lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ. Hội LHPN các cấp thực hiện ủy thác cho 1.339 lượt hội viên vay vốn qua Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế với tổng dư trên 58,5 tỷ đồng; duy trì các tổ tiết kiệm tại chỗ cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế với số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Hội viên, phụ nữ của thành phố đã tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, chung tay đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã giúp đỡ 584 lượt hộ hội viên phụ nữ giảm nghèo, 180 gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo (vượt 20% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội); thực hiện vận động xã hội hóa nguồn lực hỗ trợ sửa và xây mới 33 nhà mái ấm tình thương với số tiền 524 triệu đồng.

Phong trào phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường được triển khai sâu rộng, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phụ nữ Uông Bí chung tay bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm”, trong 5 năm đã tổ chức 750 buổi vệ sinh môi trường với 75.000 lượt người tham gia, trồng trên 10.000 cây xanh các loại, duy trì 102 đoạn đường xanh sạch đẹp phụ nữ làm nòng cốt; mô hình "Biến rác thành tiền” được thực hiện ở 10/10 xã, phường và đã được công nhận là mô hình dân vận khéo cấp tỉnh năm 2019.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, những mô hình sáng tạo trong triển khai hoạt động phong trào công tác hội phụ nữ. Đại hội cũng đã dành thời gian thỏa đáng thảo luận tham gia vào văn kiện Đại hội phụ nữ cấp trên, sửa đổi Điều lệ Hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN TP Uông Bí thống nhất xác định mục tiêu tổng quát là: “Nâng cao năng lực của tổ chức Hội, phát huy tính tự chủ, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ tiếp tục khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì sự phát triển của phụ nữ, tích cực tham gia phát triển kinh tế, góp phần xây dựng thành phố Uông Bí là khu vực dịch vụ, du lịch, công nghiệp hiện đại theo hướng thành phố thông minh”. Đại hội cũng xác định 8 mục tiêu phấn đấu cụ thể của nhiệm kỳ tới, 3 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết.

Với tinh thần dân chủ, các đại biểu đã bầu BCH Hội LHPN thành phố Uông Bí khóa XVII gồm 23 ủy viên, bà Phạm Thị Hải tiếp tục được tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Chủ tịch Hội LHPN thành phố Uông Bí, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video