Quảng Trị: Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và triển khai hoạt động Hội

12/11/2021
Nhằm thích ứng với thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động Hội, đạt được những kết quả tích cực.
Cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội thành lập trang thông tin điện tử, duy trì hoạt động có hiệu quả trên các trang mạng xã hội, xây dựng và vận hành chuyên mục “Phụ nữ và cuộc sống”, bản tin “Bình đẳng giới”... Thực hiện việc khai thác văn bản chỉ đạo điều hành và trao đổi thông tin trên hệ thống văn bản điện tử của UBND tỉnh; thực hiện chữ ký số trong giao dịch điện tử và chỉ đạo điều hành hoạt động trong hệ thống Hội; ứng dụng các phần mềm theo dõi, quản lý cán bộ, hội viên, cập nhật báo cáo thống kê và công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; tích cực chỉ đạo các cấp Hội ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động hội nhằm tiết kiệm thời gian giúp cán bộ làm việc khoa học và hiệu quả.

Đến nay, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng được trang thông tin điện tử, trang fanpage Hội LHPN tỉnh và các nhóm trên trang mạng xã hội hoạt động hiệu quả. Các huyện, thị xã, thành phố đã lập được 113 trang facebook, 20 nhóm zalo cấp huyện, 114 nhóm zalo cấp xã; 6/10 huyện/thị/thành Hội thực hiện chữ ký số; 9/10 huyện/thị/thành Hội tham gia hệ thống văn bản điện tử của tỉnh. Thông qua các trang facebook, zalo, các cấp Hội đã chủ động tuyên truyền hoạt động; thường xuyên cập nhật, chia sẻ thông tin kịp thời, mang tính thời sự về các mô hình hay, cách làm hiệu quả, hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em… để các đơn vị học tập và vận dụng. Thông qua mạng internet, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trao đổi thông tin nhanh, hiệu quả, tiết kiệm được nguồn kinh phí, giảm thời gian tổ chức các cuộc họp nhưng vẫn đảm bảo được nội dung chỉ đạo; công tác lưu trữ, khai thác các nội dung văn bản thuận lợi, tạo được kho dữ liệu lưu trữ các số liệu hình ảnh hoạt động hội xuyên suốt trong nhiệm kỳ phục vụ cho công tác tuyên truyền và đánh giá chính xác hiệu quả.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ chú trọng việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, thu thập, quản lý dữ liệu và giao dịch trên nền tảng internet ở các cơ quan chuyên trách Hội các cấp; thực hiện chữ ký số trong 100% cơ quan chuyên trách Hội; ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc mới được nâng cấp trên phạm vi toàn tỉnh; quán triệt quan điểm hạn chế tối đa sử dụng văn bản giấy trong chỉ đạo, điều hành (trừ những trường hợp đặc biệt). Tham gia hệ thống văn bản điện tử của UBND tỉnh và Tỉnh ủy trong khai thác văn bản chỉ đạo, điều hành, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc, tăng cường ứng dụng các phần mềm nội bộ…. để cập nhật tình hình cũng như số liệu theo yêu cầu của TW Hội LHPN Việt Nam. Ứng dụng các phần mềm trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài chính vi mô để quản lý và giao dịch với các cơ quan tài chính, kho bạc, ngân hàng, bảo hiểm…; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của website Hội LHPN tỉnh, các nhóm trên trang mạng xã hội nhằm đáp ứng xu thế phát triển và nhu cầu của phụ nữ, tổ chức Hội; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng tin học cho đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh sẽ phối hợp với TW Hội LHPN Việt Nam triển khai thí điểm dự án “Women can do”. Bằng cách tận dụng thành tựu công nghệ 4.0, dự án sẽ tạo cơ hội cho hội viên, phụ nữ chủ động kinh doanh, tăng thu nhập, có thêm kiến thức về quản lý tài chính tham gia các hoạt động cộng đồng để phát triển kỹ năng giao tiếp… góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội được xác định là một trong hai khâu đột phá thực hiện phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội LHPN Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video