Quyết định của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội

17/06/2015
Nội dung chi tiết:

Số hiệu

217-QĐ/TW

Trích yếu nội dung

Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Ngày ban hành

08/4/2015

Hình thức văn bản

Quyết định

Cơ quan ban hành

Bộ Chính trị

Người ký

UV BCT, Thường trực BBT Lê Hồng Anh

Văn bản đính kèm

 - Toàn văn Quyết định:Download

- Toàn văn Quy chế 217: Download

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video