Ra mắt “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại Vĩnh Linh, Quảng Trị

07/10/2021
Chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam; Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13; tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương trong thực hiện xây dựng xã nhà đạt nông thôn mới kiểu mẫu, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức ra mắt mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại thôn Thủy Ba Tây, huyện Vĩnh Linh.
Hình ảnh tại Lễ ra mắt mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại thôn Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh

Mô hình có sự tham gia của 496 thành viên. Đây là mô hình thứ 3 được thành lập trên địa bàn huyện Vĩnh Linh và là mô hình thứ 11 trên địa bàn tỉnh. Tham gia sinh hoạt mô hình, các thành viên sẽ được trao quyền để trở thành tình nguyện viên trực tiếp tham gia và tổ chức các hoạt động chăm lo mọi mặt đời sống cho phụ nữ, trẻ em khu vực nông thôn như: tuyên truyền, giáo dục, tư vấn pháp luật phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em tại gia đình, trường học; hay cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc. Mặt khác, các thành viên trong mô hình cũng tích cực hỗ trợ lẫn nhau và trợ giúp sinh kế cho hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo; tham gia đỡ đầu trẻ em khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn; tiên phong, tích cực tiếp nhận thông tin và đề xuất, kiến nghị giải pháp cùng các đoàn thể phối hợp khắc phục, xử lí vấn đề nổi cộm phát sinh trên địa bàn.

Mô hình được thành lập nhằm huy động sự tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng thực hiện hiệu quả hơn các chương trình, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.

Bình An

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video