Tài liệu phục vụ việc vận động tổ chức, cá nhân tham gia Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

04/12/2012
Với mục đích tập hợp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ nữ doanh nhân đóng góp tích cực, có hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước và vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ Việt Nam, ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam đã và đang hỗ trợ các doanh nhân nữ xúc tiến việc thành lập Hiệp Hội nữ doanh nhân Việt Nam.

Ngày 26.11.2012, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã ra quyết định số 1585/QĐ – BKHĐT công nhận Ban vận động thành lập Hiệp Hội Nữ doanh nhân Việt Nam. Để có đầy đủ căn cứ đề nghị Bộ Nội Vụ ra quyết định thành lập Hiệp Hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã có công văn đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh/thành, lãnh đạo các tập đoàn, các tổng công ty trao đổi với các Hiệp hội/Hội/CLB nữ doanh nhân, các nữ lãnh đạo của tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế đăng ký tham gia Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam.

 

Để các tổ chức và cá nhân thuận tiện trong việc tiếp cận các thông tin có liên quan, giúp việc vận động tham gia Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam đạt kết quả tốt,ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam xin đăng tải một số văn bản sau trên Website của Hội và Báo phụ nữ Việt Nam:

1. Dự thảo Điều lệ Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

2. Dự thảo phương hướng hoạt động của Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

3. Thư ngỏ mời tham gia Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam

4. Mẫu đơn  tham gia Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam dành cho tập thể

5. Mẫu đơn tham gia Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam dành cho cá nhân
6. Công văn đề nghị thống nhất nhân sự Trưởng ban Vận động thành lập Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video