Tăng cường tính ứng dụng của các đề tài nghiên cứu khoa học vào công tác Hội

29/01/2021
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Hà Thị Nga tại Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học-công nghệ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam ngày 22/01/21.
Đ/c Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 22/01/2021, Hội đồng Khoa học cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học-công nghệ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Khoa học-công nghệ (KHCN) năm 2020, cơ quan TW Hội thực hiện 15 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó, có một đề tài độc lập cấp quốc gia (thực hiện đến năm 2022); 9 đề tài cấp bộ và 5 đề tài cấp cơ sở. Kết quả  nghiệm thu: 6 đề tài đạt Xuất sắc, 7 đề tài đạt mức Khá và 1 đề tài ở mức Đạt. Hội đồng khoa học đã tổ chức 15 Hội thảo khoa học, gồm 3 hội thảo quốc tế, 1 hội thảo quốc gia và 5 hội thảo góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc tăng cường tổ chức các hội thảo khoa học là điểm mạnh, giúp cơ quan TW Hội có thông tin, căn cứ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác tham mưu đề xuất của Hội.

Báo cáo cũng khẳng định: chất lượng hoạt động KHCN của cơ quan TW Hội ngày càng được nâng cao; cơ chế thực hiện nhiệm vụ KHCN có nhiều đổi mới; việc triển khai các nhiệm vụ KHCN được điều chỉnh phù hợp, kịp thời ứng phó với bối cảnh diễn ra đại dịch COVID-19; đã ứng dụng công nghệ điều tra khảo sát và tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; mối quan hệ phối hợp giữa Hội với các cơ quan nghiên cứu chuyên nghiệp được tăng cường, đã huy động được sự tham gia của chuyên gia vào các Hội đồng tư vấn, xét nghiệm thu các đề tài.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Hà Thị Nga ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt của công tác nghiên cứu khoa học; hiệu quả tham mưu, tư vấn của Hội đồng Khoa học cơ quan; và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu. Chủ tịch khẳng định, nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ khó, quan trọng đối với Hội, nhất là trong tình hình mới nhiều biến động, có tác động đến phụ nữ và phong trào phụ nữ. Đồng thời yêu cầu phải tiếp tục đầu tư cho nhiệm vụ KHCN; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao hơn nữa nhận thức và kỹ năng, phương pháp nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ; tăng cường tính ứng dụng của các đề tài nghiên cứu khoa học; tích cực công bố, chia sẻ kết quả nghiên cứu phục vụ tốt hơn cho công tác Hội và yêu cầu phát triển của Hội LHPN Việt Nam trong thời gian tới.

TS. Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan chủ trì Hội nghị.

Năm 2021, cơ quan TW Hội sẽ tập trung thực hiện có chất lượng đề tài cấp nhà nước “Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất giải pháp bảo vệ và hỗ trợ một số nhóm phụ nữ đặc thù”; ưu tiên nghiên cứu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ công tác Hội; tăng cường chia sẻ thông tin nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh việc huy động và phối hợp với các chuyên gia, các cơ quan nghiên cứu chuyên nghiệp; phát huy vai trò nghiên cứu khoa học của các tỉnh/thành Hội; nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học và khuyến khích cán bộ công bố kết quả nghiên cứu khoa học; rà soát chuẩn hóa quy chế, quy trình nghiên cứu khoa học nhằm quản lý tốt hơn nữa các hoạt động KHCN của cơ quan.

Ban CSLP

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video