Tập huấn kiến thức, kỹ năng phản biện xã hội; giám sát chính sách, luật pháp

16/10/2009
Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phản biện xã hội; kỹ năng giám sát chính sách, luật pháp về Bình đẳng giới cho cán bộ Hội.

Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức Lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phản biện xã hội; kỹ năng giám sát chính sách, luật pháp về Bình đẳng giới cho cán bộ Hội. Tham dự lớp tập huấn có gần 70 chị em là cán bộ phong trào cơ quan Hội LHPN tỉnh, các đồng chí cán bộ chuyên trách của Hội LHPN 14 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộctrong tỉnh. 
      
Tại lớp tập huấn các học viên được nghegiới thiệu tổng quan về nhiệm vụ phản biện xã hội, trao đổi sâu về kỹ năng phản biện xã hội và kỹ năng giám sát luật pháp, chính sách, đặc biệt các học viên được tiếp cận với những tình huống cụ thể. Với nội dung này, đây là lớp tập huấn thứ hai do Hội LHPN tỉnh tổ chức kể từ năm 2008 đến nay, nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tế giải quyết vấn đề đạt ra. Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của công tác chính sách, luật pháp, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị..

Theo Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video