Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội chủ chốt cấp cơ sở

06/05/2009
Thực hiện chương trình công tác năm 2009 đồng thời nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở, vừa qua, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã mở 4 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội (mỗi lớp 3 ngày) cho 526 Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở của 263 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Nội dung tập huấn bao gồm những vấn đề cơ bản về Luật phòng chống bạo lực trong gia đình; Kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; Giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về Bình đẳng Giới, Hướng dẫn ghi chép sổ sách cho cấp Hội cơ sở...

Đánh giá kết quả lớp tập huấn, các học viên đều cho rằng: nội dung tập huấn rất thiết thực đối với nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời giúp các cán bộ chủ chốt ở cơ sở nắm sâu hơn nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam để về triển khai đến hội viên, phụ nữ ở đơn vị mình.

Đỗ Thị Thanh
Hội LHPN tỉnh Hải Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video