Thái Bình - địa phương đầu tiên khai mạc Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

15/09/2021
Sáng nay (15/9), Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI đã khai mạc trọng thể tại Thành phố Thái Bình. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương phát biểu tại Đại hội

Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026, là sự kiện chính trị quan trọng đối với các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026.

Số lượng đại biểu về dự Đại hội bao gồm 250 đại biểu chính thức và 109 đại biểu khách mời. Đại hội diễn ra trong vòng 1 ngày. Đoàn Đại biểu TƯ Hội LHPNVN do bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPNVN - làm Trưởng đoàn - dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo TƯ Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương biểu dương hơn 360.000 hội viên và các lực lượng phụ nữ tỉnh Thái Bình đã luôn hăng say học tập, tích cực lao động, sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần quan trọng vào những thành tích của phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Phó Chủ tịch Trần Thị Hương cũng lưu ý một số nội dung trong nhiệm kỳ tới như:

- Lưu ý các đặc điểm, các vấn đề mới đặt ra như sản xuất, lao động, kinh doanh trong thời đại công nghiệp 4.0, vấn đề "di cư ngược" khi người lao động từ thành phố trở về quê do tác động của đại dịch COVID-19; quá trình đô thị hóa, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp... ảnh hưởng đến sự phát triển và an toàn của phụ nữ và trẻ em;

- Đầu tư thỏa đáng cho nhiệm vụ xây dựng người phụ nữ thời đại mới có khát vọng, sức khỏe, có trách nhiệm cộng đồng, có tri thức và kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của thời đại số hóa, hội nhập quốc tế; giúp chị em không chỉ thực hiện tốt vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình, mà còn là nguồn lực quan trọng trong sự phát triển bền vững của địa phương, đất nước;

- Quan tâm, làm tốt hơn công tác tham mưu, đề xuất luật pháp, chính sách về phụ nữ, bình đẳng giới; tham mưu công tác cán bộ nữ, cán bộ Hội để phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh của lực lượng phụ nữ trong tỉnh;

- Tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn mới...;

- Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Hội vững mạnh; đa dạng hóa các mô hình tập hợp theo phương châm "ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội" nhằm thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia hoạt động Hội; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp năng động, sáng tạo, trách nhiệm, tâm huyết, có năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu dự Đại hội

Đại hội đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021, quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026; Kiểm điểm sự chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII; Quyết định số lượng, cơ cấu nhân sự và bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

PNVN

CÁC ĐỀ ÁN

Video