Thanh Hóa hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện nhiệm kỳ 2021- 2026

31/07/2021
Tính đến ngày 30/7/2021, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Hội LHPN 27 huyện, thị, thành phố và các đơn vị trực thuộc tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện nhiệm kỳ 2021- 2026.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Lãnh đạo TP. Sầm Sơn tặng hoa chúc mừng các đồng chí UVBCH Hội LHPN TP. sầm Sơn nhiệm kỳ 2021-2026

Nhìn chung, các đơn vị đều bám sát hướng dẫn chỉ đạo của Hội cấp trên, chuẩn bị chu đáo, bài bản cho việc tổ chức đại hội, đặc biệt là đã đầu tư nghiêm túc xây dựng văn kiện đại hội, thực hiện quy trình nhân sự đúng quy định, công tác tuyên truyền được quan tâm, phong trào thi đua hướng về đại hội được phát động sôi nổi, thiết thực. 

Trong bối cảnh thực hiện “mục tiêu kép”, với tinh thần “Đoàn kết- Đổi mới- Sáng tạo- Phát triển”, Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, đơn vị trực thuộc diễn ra đảm bảo nghiêm công tác phòng, chống dịch. Các đại hội dân chủ, thành công, đánh giá được tình hình hoạt động của công tác Hội và phong trào phụ nữ; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nhiều nội dung quan trọng, trên cơ sở định hướng của Hội cấp trên, bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực tiễn tiềm năng, thế mạnh của địa phương để lựa chọn nội dung hoạt động trọng tâm, trọng điểm; cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Hội trong nhiệm kỳ mới mang tính thực tiễn cao.

Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, đội ngũ ban chấp hành đảm bảo cơ cấu hợp lý, có tính liên hiệp, đại diện, có sự kế thừa và phát triển, được trẻ hóa và trình độ được nâng lên so với nhiệm kỳ trước, quá trình bầu cử diễn ra dân chủ.

Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cấp huyện được hội viên, phụ nữ đánh giá cao, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Sự thành công của Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu giơ tay biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội ĐBPN huyện Hậu Lộc lần thứ XXII

Trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, hướng đến Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; phát động nhiều phong trào, phần việc thi đua, các công trình chào mừng.

Một số hoạt động đã được triển khai tốt trong thời gian qua có thể kể đến như: thành lập 6 mô hình kinh tế tập thể theo chuỗi giá trị, trao tặng 27 “Mái ấm tình thương”; xây dựng 15 mô hình “nhà sạch- vườn đẹp”, “Nhà sạch đẹp, đường phố đẹp, đô thị văn minh”; 559 xã, phường, thị trấn đồng loạt xây dựng “đường nở hoa do phụ nữ tự quản”;  khai trương 01 “Đường sách”; khánh thành các điểm sinh hoạt cộng đồng xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường…

Các công trình, phần việc, phong trào thi đua đã góp phần thiết thực vào thúc đẩy phát triển đời sống xã hội tại địa phương, đồng thời tạo nên không khí tươi vui, náo nức trong các cấp hội hướng về ngày hội lớn của phụ nữ tỉnh Thanh. 

 

Minh Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video