Thành lập ít nhất hai mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ

29/06/2021
Đó là một trong những chỉ tiêu phấn đấu được Hội Liên Hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Hương Thủy đề ra tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ thị xã Hương Thủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Tặng hoa chúc mừng đội ngũ BCH Hội LHPN thị xã Hương Thủy Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN thị xã Hương Thủy đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ thị xã lần thứ X đề ra; công tác ký kết liên tịch với Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ là đơn vị dẫn đầu về tổng dư nợ ủy thác với 176,214 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 6.000 thành viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình; có 621 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được hội giúp đỡ, trong đó có 125 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã xuống còn 2,11%. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 5 không, 3 sạch có hiệu quả thông qua các mô hình phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN thị xã Hương Thủy phấn đấu xây dựng 1-2 mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến sản phẩm truyền thống sạch, hữu cơ, an toàn. Thành lập ít nhất 2 mô hình kinh tế tập thể (tổ hợp tác, hợp tác xã) do phụ nữ làm chủ; mỗi cơ sở hội thành lập “Đội phản ứng nhanh” kịp thời phát hiện, sẵn sàng lên tiếng, hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ, trẻ em bị xâm hại và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ...

https://baothuathienhue.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video