Tìm giải pháp tập hợp phụ nữ đi làm ăn xa

28/07/2020
Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo khảo sát tình hình phụ nữ đi làm ăn xa hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm tập hợp chị em tham gia tổ chức Hội.
Các đại biểu tham gia hội thảo

Hội thảo được thực hiện tại Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, Hội LHPN thành phố Việt Trì và Hội LHPN 2 xã Sông Lô, Hùng Lô (Việt Trì).

Báo cáo tại các hội thảo cho biết, hiện nay, tình hình lao động di cư từ nông thôn ra thành thị, làm việc trong các doanh nghiệp của tỉnh Phú Thọ luôn ở mức cao, mỗi năm tăng trên 8.000 người, trong đó gần 50% là lao động nữ. Riêng thành phố Việt Trì, tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích đất nông nghiệp của thành phố dần thu hẹp, do đó đại bộ phận lao động chuyển sang các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, làm việc trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, xuất khẩu lao động. Theo kết quả khảo sát trên địa bàn thành phố, tổng số hội viên phụ nữ đi làm ăn xa (cả hai chiều) hiện nay là 2.515 người, 20/22 đơn vị tại các phường/xã có phụ nữ đi làm ăn xa. Trong đó, số hội viên, phụ nữ đi làm ăn trong nội tỉnh là 681 người; số phụ nữ đi làm ăn ở ngoại tỉnh là 870 người; số người ở địa phương khác nhập cư đến làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn là 993 người.

Với số lượng phụ nữ đi làm ăn đông như vậy, trong thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Phú Thọ luôn chú trọng đến công tác chỉ đạo xây dựng mô hình tập hợp, thu hút hội viên phù hợp với đối tượng này. Cụ thể, các mô hình như: Mô hình thu hút phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ công giáo (Thanh Sơn, Yên Lập, Thanh Ba); Chi hội phụ nữ theo ngọn chùa (TP Việt Trì, huyện Lâm Thao); Nhóm phụ nữ tuổi đoàn; CLB nàng dâu trẻ; CLB hát Xoan; CLB phụ nữ với pháp luật… Các mô hình, nhóm vay vốn thực hành tiết kiệm giúp xóa đói, giảm nghèo của Hội thời gian qua cũng được hội viên, phụ nữ đồng tình ủng hộ, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề về tình hình phụ nữ di cư, nhập cư; tình hình việc làm, an sinh xã hội; những quy định, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện đối với lao động nữ trên địa bàn tỉnh; Đồng thời tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị từ cơ sở về công tác quản lý, tập hợp lao động nữ đi làm ăn xa và lao động nữ từ các địa phương khác đến; trên cơ sở đó có định hướng nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tỷ lệ tập hợp hội viên phù hợp với đối tượng này.

Btg Hội LHPN tỉnh Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video