Tuyên truyền gương phụ nữ tiên tiến – cách nhân rộng điển hình hiệu quả

23/06/2020
“Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, nhận thức rõ điều này, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng công tác giới thiệu gương phụ nữ điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, qua đó lan tỏa những tấm gương sáng, cách làm hay trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.
Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng tại hội nghị biểu dương Phụ nữ Xứ Lạng tự tin làm theo lời Bác

Mô hình trồng hoa, xây dựng thôn xanh – sạch – đẹp của chi hội phụ nữ thôn Nà Pe, xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng đã lan rộng ra các thôn khác trong và ngoài xã bằng cách làm tuyên truyền, giới thiệu mô hình tốt.

Bà Hoàng Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Tại các kỳ sinh hoạt, Hội tổ chức tuyên truyền bằng hình ảnh cụ thể về cách làm hay trong vận động, tham gia của phụ nữ thôn Nà Pe tham gia xây dựng nông thôn mới để các chi hội khác học tập. Nhờ tuyên truyền tốt, mô hình đường hoa tại thôn Nà Pe đã nhân rộng ra 7/8 chi hội còn lại, nâng tổng số đường hoa toàn xã từ 1.000 mét lên 4.000 mét, khẳng định vai trò, sự tham gia tích cực của cán bộ hội viên phụ nữ xã trong xây dựng nông thôn mới.  

Các cấp Hội cũng rất chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực.

Bà Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Hội LHPN tỉnh xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể về điển hình để hướng dẫn các cơ sở Hội áp dụng, định kỳ hàng tháng giới thiệu điển hình tiên tiến cho Hội cấp trên. Từ đó, Hội LHPN tỉnh lựa chọn các tập thể, cá nhân phụ nữ xuất sắc để biểu dương, khen thưởng vào dịp tổng kết các đợt thi đua, đồng thời tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay nêu gương học tập và nhân rộng trong hệ thống Hội.

Một trong những cách thức tuyên truyền điển hình tiên tiến hiệu quả được Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn thực hiện hiệu quả là tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến theo chuyên đề, giai đoạn gắn với những ngày lễ lớn, kỷ niệm của Hội, của đất nước. Ví dụ như: năm 2018, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương Phụ nữ Xứ Lạng tự tin làm theo lời Bác; năm 2019 Hội LHPN huyện Chi Lăng biểu dương các gia đình hạnh phúc tiêu biểu; năm 2020 Hội LHPN huyện Văn Quan tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020…

Bà Hoàng Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Văn Quan cho biết : Vào Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2020 vừa qua, chúng tôi đã tổ chức chương trình tọa đàm và biểu dương 14 tập thể và 19 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020. Việc tổ chức hội nghị đã kịp thời ghi nhận, khuyến khích, động viên các chị em tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy tiềm năng, trí tuệ, tích cực thi đua lao động sáng tạo, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua và công tác Hội. Đồng thời, cũng là cách để nêu gương, lan tỏa các điển hình đến toàn thể hội viên phụ nữ nói riêng và cả cộng đồng nói chung.

Để lan tỏa các gương phụ nữ điển hình tiên tiến, công tác tuyên truyền điển hình được đa dạng hóa qua các hình thức như: tuyên truyền miệng, trên trang web của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN Việt Nam; tổ chức đi tham quan học tập các mô hình tiêu biểu của phụ nữ…

Nhờ làm tốt công tác giới thiệu, nhân rộng gương phụ nữ điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua của Hội ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo hội viên tham gia, khẳng định vị thế của phụ nữ, của tổ chức Hội. Kết quả từ năm 2016 – 2020, các cấp Hội đã phát hiện giới thiệu được 2.555 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.                                         

Hoàng Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video