Xây dựng hình ảnh phụ nữ Yên Bái thời đại mới “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập”

23/09/2021
Đây là một trong những nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 được Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI.
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương (thứ 2, 1 từ phải sang) tặng Đại hội bức tranh gạo - Biểu trưng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII mang chủ đề “Phụ nữ Việt Nam khát vọng vươn xa”

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI được tổ chức vào ngày 23/9/2021. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021, kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua nghe Báo cáo chính trị trình bày trước Đại hội và quá trình chỉ đạo, theo dõi hoạt động, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao kết quả phong trào phụ nữ và công tác Hội của tỉnh Yên Bái 5 năm qua. 

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Phát huy truyền thống cách mạng của một tỉnh có nền văn hóa đặc sắc, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, nhất là từ khi tái lập tỉnh (năm 1991), dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra của nhiệm kỳ.

Công tác cán bộ nữ của tỉnh Yên Bái được quan tâm với con số ấn tượng: tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 50%; tỷ lệ nữ tham gia Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đều đạt trên 30%.

Những kết quả nổi bật các cấp Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái đạt được có thể kể tới như: Đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách thức điều hành và tổ chức hoạt động Hội, nhất là việc áp dụng ngày càng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ. 

Hội cũng đã tạo được nhiều mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng như các mô hình phụ nữ khởi nghiệp, tổ nhóm tiết kiệm, hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình nhà sạch, vườn đẹp; mô hình phân loại rác thải tại nguồn… góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người dân trong cuộc sống hàng ngày theo hướng tích cực, chủ động và có trách nhiệm hơn. 

Trong các hoạt động an sinh xã hội, tham mưu về công tác cán bộ nữ, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội... cũng được các cấp Hội thực hiện chủ động, hiệu quả.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Cùng với việc tổng kết, biểu dương các thành tích đã đạt được, Chủ tịch Hà Thị Nga đánh giá cao sự nghiêm túc, tinh thần cầu thị của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Yên Bái trong việc nhìn nhận, đánh giá và chỉ ra tồn tại, hạn chế để có những giải pháp khắc phục hiệu quả cho nhiệm kỳ tới.  

Bước vào một giai đoạn mới với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của người dân và phụ nữ, để phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức Hội, tại diễn đàn của Đại hội, Chủ tịch Hà Thị Nga nhấn mạnh một số nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 để đại hội nghiên cứu, thảo luận.

Đó là: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ học tập nâng cao trình độ văn hoá, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống…; xây dựng hình ảnh người phụ nữ Yên Bái thời đại mới "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập", vận động chị em tích cực thay đổi các tập quán lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển du lịch bền vững để tiếp tục giới thiệu, quảng bá nét đẹp trong văn hóa, con người Yên Bái.

Đồng thời, Hội phụ nữ cũng cần đầu tư công tác hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình, vận động xã hội tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em ngay trong gia đình và cộng đồng.

Nhiều nhiệm vụ đặt ra với các cấp Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026

Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng cần chú trọng các giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội địa phương, góp phần thiết thực xây dựng một Yên Bái "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"; chủ động đề xuất, đảm nhận nhiệm vụ phù hợp trong các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và các đề án của địa phương.

Một số nhiệm vụ như: thực hiện tốt vai trò đại diện, phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát phản biện xã hội; thúc đẩy bình đẳng giới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và tổ chức các hoạt động nhằm thích ứng với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của phụ nữ... cũng được Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tin tưởng Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ mới sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của các tầng lớp phụ nữ, của lãnh đạo Tỉnh và TƯ Hội LHPN Việt Nam, góp phần xây dựng Yên Bái sớm trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

8 chỉ tiêu chủ yếu Hội LHPN tỉnh Yên Bái đặt ra trong nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Mỗi cơ sở Hội (và tương đương) duy trì thường xuyên ít nhất 1 loại hình, mô hình hoạt động/năm để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe.

- Giúp 2.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 500 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; vận động, hỗ trợ thành lập mới 10 hợp tác xã, doanh nghiệp có phụ nữ tham gia quản lý.

- 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất 1 dịch vụ trợ giúp xã hội.

- Cấp Hội giúp thêm được 4.000 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch; thực hiện ít nhất 4.500 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thành lập mới 170 mô hình, câu lạc bộ "Xây dựng gia đình hạnh phúc" trở lên.

- Tăng từ 4.500 hội viên trở lên. Tỷ lệ thu hút hội viên đạt từ 70% trở lên.

- Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội.

- Hội LHPN tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 5 chính sách, phản biện xã hội ít nhất 5 dự thảo văn bản, đề xuất thành công ít nhất 2 chính sách/đề án/dự án liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Mỗi đơn vị cấp huyện, cấp xã tham gia giám sát ít nhất 5 chính sách và góp ý ít nhất 5 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền cùng cấp.

- Các cấp Hội bồi dưỡng, giúp đỡ ít nhất 3.000 phụ nữ ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng. Hằng năm, ít nhất 70% lãnh đạo chủ chốt các cấp Hội thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video