• Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

  - Phát động thực hiện mô hình điểm phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa - Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 72 cán bộ Hội cơ sở - Tập huấn nâng cao kỹ năng làm việc nhóm với phụ nữ tạm cư
 • Hoạt động tập huấn, truyền thông kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ

  Tổ chức các chương trình tập huấn, truyền thông là cách làm hiệu quả, thường xuyên được các cấp Hội LHPN Việt Nam sử dụng, thông qua đó nhằm cập nhật, trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ
 • Tự hào phụ nữ An Giang

  Với chủ đề "Tự hào Phụ nữ An Giang", sáng ngày 05/8/2020, Hội LHPN tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
 • Sát cánh cùng hội viên

  Quan tâm chăm lo đời sống, hỗ trợ phụ nữ vượt qua khó khăn... là cách Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Điền khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, tạo sức mạnh đoàn kết thực hiện tốt phong trào Hội.
 • Hội LHPN tỉnh Bình Định: Phát huy vai trò đội ngũ hội viên nòng cốt trong triển khai nhiệm vụ công tác Hội

  Hội LHPN tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả xây dựng hội viên nòng cốt giai đoạn 2016 - 2020, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hội viên nòng cốt trong thời gian tới, góp phần xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh.

TIN TỨC SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG HỘI

HOẠT ĐỘNG QUỐC TẾ

GƯƠNG CÁN BỘ HỘI