Bùi Thị Xuân - Bà Đô đốc ở thế kỷ XVIII

27/10/2004
 

Năm 1771, cuộc khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ. Đô đốc Bùi Thị Xuân và chồng là Trần Quang Diệu là hai vị tướng lĩnh kiệt xuất trong suốt thời gian khởi nghĩa 10 năm chống lại nhà Nguyễn Ánh. Bọn tướng soái của chúa Nguyễn đều khiếp đảm mỗi khi phải đương đầu với cánh quân của Bà Đô đốc. Cái chế dũng cảm vô song của Đô đốc Bùi Thị Xuân đã được nhân dân Việt Nam truyền kể cho nhau nghe như một huyền thoại. Bà mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

 

Ngày nay ở tỉnh Bình Định còn đến thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân, coi Bà như một vị thánh.
UNESCO

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video