Hai Bà Trưng

27/10/2004
 

Hai Bà Trưng là cái tên mà người Việt Nam qua nhiều thế hệ vẫn dùng để nói về hai người phụ nữ vốn là hai chị em ruột với niềm tự hào sâu sắc. Trưng Trắc cùng em gái là Trưng Nhị quyết tâm "Đến nợ nước, trả thù nhà", giải phóng đất nước, lập vương triều mới, xưng hiệu Trưng Vương -vị vua nữ đầu tiên trong lịch sử dân tộc ở thế kỷ nhứ nhất. Hai Bà đã thắp lên ngọn lửa đấu tranh cho của tự do dân tộc. Chủ quyền quốc gia do Hai Bà mang lại dù ngắn ngủi (từ năm 40 đến năm 43), song tên tuổi Hai Bà đã khắc hoạ vào lịch sử tấm gương trung nghĩa, anh hùng, làm vẻ vang cho phụ nữ và dân tộc Việt Nam.

UNESCO

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video