Mẹ Âu Cơ

27/10/2004
Ký ức sâu xa của mỗi người dân Việt Nam về nguồn gốc của mình được phản ánh trong câu chuyện về cuộc hôn nhân của Mẹ Âu Cơ và Cha Lạc Long Quân, sinh ra 100 trứng.

Mẹ Âu Cơ, Cha Lạc Long quân và 100 người con đó chính là tổ tiên huyền thoại của tất cả các dân tộc Việt Nam, từ đồng bằng, miền núi, đến hải đảo xa xôi.

Nhân dân ta đã lập đền thờ Mẹ Âu Cơ ở tỉnh Phú Thọ và suy tôn Bà là Quốc Mẫu - Mẹ của đất nước.

 

Ngày nay, mọi người Việt Nam đều tự hào về nguồn gốc của mình là "Con Rồng, Cháu Tiên", tức con cháu của Mẹ Âu Cơ và Cha Lạc Long Quân.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video