Nguyễn Thị Định (1920 - 1992)

27/10/2004
Nguyễn Thị Định sinh ra trong một gia đình nông dân giàu truyền thống yêu nước. Từ năm 1936 bà đã tham gia hoạt động cách mạng và năm 1974 bà được phong quân hàm Thiếu tướng và được bổ nhiệm làm Phó Tổng tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Năm 1980, bà được bầu là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Bà là đại biểu Quốc hội khoá VI, VII, VIII và giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước từ năm 1987 đến năm 1992.

Sau năm 1976, Nguyễn Thị Định từ một nữ tướng chỉ huy kiên cường và mưu lược đã trở thành nhà quản lí và nhà lãnh đạo trung thực và liêm khiết, đặc biệt chăm lo đến những người dân nghèo kổ, những người bị oan ức. Bà đã được Nhà nước Việt Nam và nước ngoài tặng thưởng nhiều huân chương, danh hiệu cao quý. Ngày 2/9/1995, Nguyễn Thị Định được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân.

UNESCO

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video