Nguyễn Thị Minh Khai (1910 - 1941)

27/10/2004
 

Trong những năm đầu thế kỷ XX, trong khi hàng triệu phụ nữ Việt Nam đang an phận với nghĩa vụ làm mẹ, làm vợ thì mới 17 tuổi, Nguyễn Thị Minh Khai đã tham gia các hoạt động cứu nước và giải phóng dân tộc. Người phụ nữ ấy đã bị địch tử hình ngày 28/8/1941 khi mới 31 tuổi, nhưng cuộc đời và sự nghiệp của chị mãi sống với lịch sử dân tộc Việt Nam. Nguyễn Thị Minh Khai, với lòng yêu nước sâu sắc và đức hy sinh cao cả, đã trở thành kỳ tích nuôi dưỡng lòng yêu nước, ý chí phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp, tự do và hạnh phúc cho lớp lớp thế hệ người dân Việt Nam.

UNESCO

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video