Triệu Thị Trinh (Bà Triệu)

27/10/2004
 

Triệu Thị Trinh sinh năm 226 tại tỉnh Thanh Hoá. Khi đất nước có giặc ngoại xâm, khoảng 19 tuổi, Triệu Thị Trinh bỏ nhà vào núi xây dựng căn cứ, chiêu mộ nghĩa quân đánh giặc. Khi anh trai nhắn về nhà lấy chồng, Bà đã trả lời một cách khảng khái và dứt khoát: "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang san, cởi ách nô lệ, chứ không khịu khom lưng làm tì thiếp người ta". Đến nay, chuyện kể về Bà Triệu từ thế kỷ thứ III vẫn còn in đậm trong tâm thức mỗi người Việt Nam.

UNESCO

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video