Tỷ lệ nữ ủy viên cấp tỉnh trên toàn quốc đạt 16%

30/10/2020
Đến ngày 29/10/2020, 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức xong Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh. Tỷ lệ cấp ủy viên nữ cấp tỉnh trung bình toàn quốc đạt 16% (tăng 2% so với cuối nhiệm kỳ trước), vượt chỉ tiêu theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVII. (nguồn ảnh: https://tuyenquang.gov.vn/)

Trong đó, có 35 tỉnh có tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên (tăng 5 tỉnh so với nhiệm kỳ trước), cao nhất là Tuyên Quang với tỷ lệ 29,2%; 61/63 tỉnh, thành phố có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ; 9 Bí thư nữ, 14 Phó Bí thư nữ, đặc biệt Bình Phước có 02 Phó Bí thư nữ.

59/63 tỉnh có Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp tỉnh trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó có 03 chị tham gia Ban Thường vụ (Hà Nam, Gia Lai, Hưng Yên).

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn 28 tỉnh có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy dưới 15%, trong đó có 4 tỉnh dưới 10% (Quảng Bình, Cần Thơ, Long An, Lâm Đồng ) ; 2/63 không có cán bộ nữ trong ban thường vụ là Long An và Khánh Hòa.

Theo báo cáo của 51 tỉnh, thành phố, có 3442/17945 đại biểu là nữ tham dự Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, đạt tỷ lệ 19,2%.

Ban Tổ chức

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video