Đà Nẵng: đến năm 2025, 60% cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ

07/07/2022
Đó là một trong các các chỉ tiêu Đề án "Tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo" của Đà nẵng đã đề ra.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố luôn đề cao, coi trọng và phát huy vai trò của phụ nữ; đặc biệt là có Đề án riêng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ chất lượng, đáp ứng được yêu cầu phát triển thành phố trong tình hình mới.

Đề án "Tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo", nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ chất lượng, hướng đến sự tham gia tích cực, bình đẳng của phụ nữ trong các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới. Đề án đặt ra các chỉ tiêu cụ thể:

Đến năm 2025: 60% các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 40% cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, trong đó có 75% cán bộ nữ được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực.

Đến năm 2030: 75% các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 50% cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, trong đó có 90% cán bộ nữ được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực; 30%-35% cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp từ 22% trở lên, có nữ trong ban thường vụ các cấp ủy và thường trực cấp ủy các cấp. Đồng thời, tỷ lệ nữ là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đạt trên 35%; có nữ tham gia thường trực HĐND các cấp, lãnh đạo UBND các cấp.

Các cơ quan, đơn vị có số lượng công chức, viên chức và người lao động nữ đạt tỷ lệ 30% trở lên phải có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Phụ nữ Đà Nẵng giao lưu văn nghệ, biểu diễn dân vũ thể thao

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Đề án nêu rõ, bên cạnh giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ, là đẩy mạnh quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nữ. Trong đó, triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nữ, kể từ năm 2022 trở về sau, các cấp uỷ đảng, lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch cấp uỷ "không dưới 40%", "quy hoạch ban thường vụ cấp uỷ không dưới 25%"; "100% các cơ quan, đơn vị có cán bộ nữ trong danh sách quy hoạch chức danh chủ chốt diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý".

Cùng với đó, triển khai các giải pháp về luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ nữ nhằm tạo điều kiện cán bộ nữ rèn luyện, thử thách, trưởng thành qua thực tiễn công tác ở địa phương, ngành, lĩnh vực; Tăng chỉ tiêu giới thiệu cán bộ nữ ứng cử so với tỷ lệ nữ cần đạt; Ưu tiên cơ cấu cán bộ nữ tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy cơ quan…

Đồng thời nghiên cứu, bổ sung các chính sách tạo điều kiện, phát triển cán bộ nữ trong nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực trong lãnh đạo, quản lý; nghiên cứu thực hiện chính sách đặc thù cho cán bộ nữ…

Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khoá XIII diễn ra tại Đà Nẵng mới đây, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, cho biết: Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng luôn đề cao, coi trọng và phát huy vai trò của phụ nữ với việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách; thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị thành phố trong việc giải quyết các vấn đề được xã hội quan tâm với phụ nữ, trẻ em.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố có gần 25% phụ nữ, tỷ lệ này cao nhất cả nước. Hiện nay, phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt đều có mặt ở tất cả các vị trí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Bí thư các quận/huyện, giám đốc các sở, ngành đều có sự góp mặt của chị em phụ nữ. "Đây là đội ngũ nữ tướng có chất lượng, có chiều sâu, là nguồn lãnh đạo nữ chuẩn bị cho cả nhiệm kỳ tới", ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

* Sau 5 năm thực hiện, Đề án tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng quản lý đến năm 2020, kết quả cụ thể:

+ Năm 2015: Có 41/368 cán bộ nữ (11,14%), thì đến nay, có 73/301 cán bộ nữ, tỷ lệ 24,25%.

+ Cấp Thành phố có 118/644 lượt cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu bầu giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý, trong đó có 46 đồng chí được bổ nhiệm lần đầu.

+ Về Quy hoạch cán bộ nữ Thành uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025: Có 23/102 cán bộ nữ (tỷ lệ 22,55%, tăng 1,86% so nhiệm kỳ trước); Quy hoạch lãnh đạo cấp sở, ngành có 164/534 cán bộ nữ (tỷ lệ 30,07%, tăng 7,01% so nhiệm kỳ trước).

+ Năm 2015, tỷ lệ cán bộ, công viên chức nữ tham gia các lớp bồi dưỡng chiếm 45,7%, và đến năm 2020 đạt 47,52%.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video