Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương: 27/43 tỉnh, thành có tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy trên 15%

22/10/2020
Tính đến 19/10/2020, đã có 43 Hội LHPN tỉnh, thành phố gửi kết quả cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, có 27/43 tỉnh đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ trên 15%
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVII. (nguồn ảnh: https://tuyenquang.gov.vn/)

Cụ thể: có 27/43 tỉnh đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ trên 15% trong đó cao nhất là Tuyên Quang 29,2%; 16 tỉnh chưa đạt 15%, thấp nhất là Cần Thơ (8%).

Trong đó, có 6/43 tỉnh có Bí thư là nữ gồm Hà Nam, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc  Ninh, An Giang; có 12/43 tỉnh có Phó bí thư Tỉnh ủy là nữ, trong đó Bình Phước có 02 nữ Phó Bí thư.

41/43 tỉnh có  cán bộ nữ trong Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy; 41/43 tỉnh có Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội LHPN tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

BTC TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video