Đắk Lắk: Bồi dưỡng kiến thức Lý luận chính trị và nâng cao nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội cơ sở

24/05/2022
Hội LHPN các huyện Krông Ana, Cư Kuin vừa phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở lớp tập huấn bồi dưỡng Lý luận chính trị (LLCT) và nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở năm 2022 với sự tham gia của 170 chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn, chi hội trưởng, chi hội phó và hội viên nòng cốt trên địa bàn huyện.
Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn, các chị đã được bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, thông tin tình hình thời sự trong và ngoài huyện, trang bị thêm nhiều kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương như: Quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Krông Ana lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng chú trọng nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới cho cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện Chương trình Bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ hội viên, phụ nữ và nhân dân về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay; truyền thông vai trò của phụ nữ thực hiện Chương trình OCOP, mỗi xã một sản phẩm gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025. “Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi/tổ Hội” góp phần thu hút, tập hợp hội viên tham gia tổ chức Hội LHPN trong tình hình mới… đã được báo cáo viên và học viên tham gia trao đổi, học tập sôi nổi giúp chương trình trở nên gần gũi, dễ hiểu tới các chị em.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã được nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực công tác, tích lũy được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác Hội góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Thanh Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video