50 xã thực hiện dự án “Truyền thông thay đổi hành vi rửa tay với xà phòng mở rộng”

19/03/2009
Được sự hỗ trợ của dự án “Truyền thông thay đổi hành vi rửa tay với xà phòng mở rộng” của Hội LHPN Việt Nam, Đại sứ quán Đan Mạch và Quỹ Bill and Melinda Gates qua chương trình Nước và vệ sinh của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, 50 xã của 5 huyện: Nga Sơn, Hoằng Hóa, Hà Trung, Thiệu Hóa, Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) đã tổ chức 2000 cuộc họp nhóm và tập huấn cho 12.500 bà mẹ có con dưới 5 tuổi, 1.000 cuộc họp nhóm cho 75.000 ông, bà, người chăm sóc trẻ.

Thông qua các buổi họp nhóm với các chủ đề “Bàn tay sạch vì sức khỏe và sự phát triển của trẻ, bốn thời điểm quan trọng cần phải rửa tay với xà phòng”, các ông, bà, bà mẹ có con dưới 5 tuổi đã đư­ợc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, thời điểm rửa tay với xà phòng, hiệu quả, động cơ, rào cản của hành vi rửa tay với xà phòng. Bên cạnh đó, Hội LHPN của 50 xã còn tổ chức 1.000 buổi phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của xã, 100 cuộc sinh họat CLB bà mẹ rửa tay với xà phòng, 100 cuộc truyền thông tại chợ cho hơn 15.000 người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của hành vi rửa tay với xà phòng vào 4 thời điểm quan trọng… Dự án nhằm nâng cao tỷ lệ rửa tay với xà phòng, phòng chống các bệnh tật liên quan đến cộng đồng nói chung và bà mẹ có con d­ưới 5 tuổi nói riêng với thông điệp “Hãy nhớ rửa tay với xà phòng vì sức khỏe và sự phát triển của trẻ”. 

Minh Yên
Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video